Brimer melder at de skal levere utstyr til Eide Smolt anlegget som Artec Aqua skal bygge. Avbildet er prosjektleder i Brimer Ove Midtflø, senior prosjektleder i Artec Aqua Andres Thyri og salgssjef landbasert oppdrett Fredrik Ryslett.

Brimer med stor leveranse til Artec Aqua 

Brimer får nok en stor kontrakt og skal levere oppdrettskar, senterpotter, luftere og ozontanker til Artec Aqua. 

Publisert Sist oppdatert

Artec Aqua AS er totalentreprenør for prosjektet til Eide Smolt AS. Det tidligere Lerøy-anlegget ble overtatt av Eide Smolt i 2022, og nå skal nesten hele anlegget bygges om med moderne fiskekar, ny prosessteknologi og et nytt teknisk bygg. 

Brimer skriver i en pressmelding at de skal levere utstyr til Eide Smolt anlegget som Artec Aqua skal bygge.

Leveransene inneholder seks utendørs oppdrettskar, med en diameter på 12 meter og totalt volum på 2580 m³, senterpotter, luftere og ozontanker. Brimer er produsent av komposittstrukturer innenfor flere segment. 

Selskapet forteller at produkter til oppdrettsnæringen har vært høyt prioritert hos Brimer lenge. 

- De siste årene har man sett at komposittprodukter i et ikke-korrosivt materiale, som har lav vekt, er sterkt og svært modulerbart, har blitt benyttet i flere og flere prosjekter. Dette for å skape hygieniske løsninger av høy kvalitet som bidrar til at vi får løsninger som forsvarer seg økonomisk, skriver de i meldingen.

Ikke bestemt smoltstørrelsennnnnnnnnn

Eide Smolt har to smoltanlegg fra tidligere og dette blir det tredje. Hvor store smolten skal bli før de går i sjøen er ennå ikke fastsatt. 

- Hvilken størrelse smolten har når den skal i sjø, må vi erfare etter hvert. Anlegget har en tillatelse til å produsere to millioner smolt, men verken areal eller vanntilgang avgrenser muligheter for økt produksjon,  opplyser Hans Martin Eide fra Eide Fjordbruk.

Planlagt produksjonsforløp

Prosjektet er planlagt gjennomført på ni måneder, så det legges opp til en effektivt gjennomføring av prosjektet med tett samarbeid mellom de involverte partene. 

Brimer opplyser at produksjonen på deres fabrikk på Kvamsøya er allerede godt i gang, og de er klare til å starte montering ute på anlegget i sommer.