I løpet av denne uken har 400 000 ørret blitt flyttet fra smoltanlegg til to nye tanker i postsmoltanlegget til Hofseth.
I løpet av denne uken har 400 000 ørret blitt flyttet fra smoltanlegg til to nye tanker i postsmoltanlegget til Hofseth.

Denne uken var det første dag med drift av Hofseth sitt postsmoltanlegg for ørret i Tafjord

Publisert Sist oppdatert

Anlegget er byggetrinn 2 i utbyggingen av anlegget og det er Artec aqua som er totalentreprenør for prosjektet.

Quality Controller Malin Hoem Storholt.
Quality Controller Malin Hoem Storholt.

Hofseth skriver selv i et innlegg på Linkedin at et av de viktigste målene med anlegget er å sikre enda bedre fiskevelferd og produsere mer fisk. Gjennom å holde fisken lengre på land regner man med å skåne fisken for en hel del avlusning i sjøen.

- Vi er veldig stolte av det nye anlegget. Det finnes neppe et så stort og flott anlegg til ørret noen andre plasser i verden. Alt ligger an til at vi skal kunne produsere norges beste ørret-smolt, forteller Quality Controller i Tafjord, Malin Hoem Storholt til LandbasedAQ.

- Det er et veldig godt arbeidsmiljø i Tafjord, en god miks mellom erfarne og unge svært motiverte folk på jobb har også vært viktig for at dette har blitt en suksess.

Arbeidere følger tett med på hvordan smolten tilpasser seg.
Arbeidere følger tett med på hvordan smolten tilpasser seg.

Det andre byggetrinnet på prosjektet skal altså produsere ørret for Hofseth sine sjøanlegg.

SVP Farming i Hofseth, Svein Flølo
SVP Farming i Hofseth, Svein Flølo

- Det er ikke ferdigstilt, men en delovertakelse er fullført og fisken er nå overflyttet fra byggetrinn 1 til to av karene i byggetrinn 2, forteller Artec Aqua. Det er to av seks 18-meters kar som nå settes i drift. De øvrige fire karene ferdigstilles i februar og mars, forteller totalentreprenøren videre.

- Vi har konsesjon til å produsere opp mot 2000 tonn smolt i året. Fram til nå er det produsert 500 tonn settefisk på landanlegget i året. I løpet av denne uken har 400 000 ørret blir flyttet fra smoltanlegg til to nye tanker i postsmoltanlegg. I løpet av februar vil det bli flytta fisk også i to nye kar, forteller SVP Farming Svein Flølo.

Han bekrefter at alt gikk etter planen og at fisken gikk rett på fôret og ser ut til å trives.

- Godt samarbeid mellom alle involverte i byggeprosessen gjør at vi i dag står med et så stort og flott postsmoltanlegg i Tafjord. Grundig planlegging har blitt etterfulgt av god gjennomføring hele veien til fisken nå er på plass.