Johan E. Andreassen ser behovet for å kjøle vannet ytterligere..
Johan E. Andreassen ser behovet for å kjøle vannet ytterligere..

Atlantic Sapphire har hentet 702 millioner - vil leie vannkjølere

Det landbaserte selskapet gjennomførte tirsdag en rettet emisjon der de fikk inn friske penger. Målet er beak-even for fase 1 i første halvår neste år.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyste selskapet i en børsmelding tirsdag kveld.

Bruttoprovenyet er altså på NOK 702 millioner, tilsvarende USD 65 millioner.

Prisen per nye aksje på ble satt til NOK 1,40.

Selskapet forteller at nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til å nå et estimert EBITDA break-even for fase 1 i løpet av 1. halvår 2024, med en kontantbuffer. 

Selskapet vil distribuere leiekjølere beregnet for å bringe vanntemperaturen tilbake til budsjetterte nivåer. Selskapet kan ved tilfredsstillende systemytelse søke å eliminere leiekostnader for kjølere ved å bruke overskytende buffer for å fullføre investeringen i det nye fase 1 og 2 kjøleanlegget, forteller de.

Følgende personer som utfører lederansvar ("PDMRs") og nærstående til PDMRs har tegnet seg for og blitt tildelt tilbudsaksjer i den rettede emisjonen til

i) Strawberry Capital AS, en nærstående til styreformann Kenneth Jarl Andersen, har blitt tildelt 41 819 142 Tilbudsaksjer til Tilbudskurs, tilsvarende et samlet tegningsbeløp på ca. NOK 58,5 millioner;

ii) Nordlaks Holding AS, en nærstående til nestleder Eirik Welde, har blitt tildelt 69.428.571 Tilbudsaksjer til Tilbudskurs, tilsvarende et samlet tegningsbeløp på ca. NOK 97,2 millioner;

iii) ASInvest AS, nærstående til styremedlem André Skarbø, har vært tildelt 5 399 533 Tilbudsaksjer til Tilbudskurs, tilsvarende et samlet tegningsbeløp på ca. NOK 7,6 millioner]; iv) Jon Birger Løvik (COO) har blitt tildelt 714.285 Tilbudsaksjer til tilbudskurs , tilsvarende et samlet tegningsbeløp på ca. NOK 1,0 millioner; v) Karl Øystein Øyehaug (CFO), har blitt tildelt 154.285 Tilbudsaksjer til tilbudskurs , tilsvarende et samlet tegningsbeløp på ca. NOK 0,2 millioner;

vi) Damien Claire (CSMO), har blitt tildelt 231.428 Tilbudsaksjer til tilbudsprisen , tilsvarende et totalt tegningsbeløp på ca. NOK 0,3 millioner; og

vii) Svein Taklo (CDIO) har blitt tildelt 154.285 Tilbudsaksjer til Tilbudskurs , tilsvarende et samlet tegningsbeløp på ca. NOK 0,2 millioner.

Selskapet skriver at som en konsekvens av den rettede emisjonsstrukturen vil aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne tilbudsaksjene fravikes. 

- Som nærmere beskrevet, har styret for tiden til hensikt å gjennomføre et etterfølgende tilbud for å begrense utvanningseffekten av den Rettede Emisjonen for Selskapets eksisterende aksjonærer.

Etter-emisjon på inntil 140 mill NOK

Styret har vedtatt en intensjon om å gjennomføre et etterfølgende tilbud av inntil 100.000.000 nye aksjer med bruttoproveny på inntil NOK 140 millioner rettet mot eksisterende aksjonærer i selskapet per 19. september 2023 som ikke var inkludert i den rettede emisjonens forutgående fase.