Baring Farsund, som har eiere fra Sørlandet og Austevoll i Vestland, skal bygge Sørlandets største landbaserte anlegg for produksjon av postsmolt og matfisk. Foto: Baring.
Baring Farsund, som har eiere fra Sørlandet og Austevoll i Vestland, skal bygge Sørlandets største landbaserte anlegg for produksjon av postsmolt og matfisk. Foto: Baring.

Planlegger byggestart for landbasert anlegg i Farsund neste halvår

Planleggingen av postsmolt- og matfiskanlegget til Baring Farsund er godt i gang, og målet er å starte byggingen neste halvår. Oppdrettsselskapet sikter mot en produksjon på 8000 tonn i første omgang. 

Publisert

Baring Farsunds eiere fra Sørlandet og Austevoll i Vestland, har planer om å bygge Sørlandets største landbaserte anlegg for produksjon av postsmolt og matfisk. Selskapets kontorer er strategisk plassert på Fiskebrygga i Kristiansand, men flere ansatte jobber fra hjemmekontor fra andre steder i landet. En av dem er prosjektleder Kjell-Arne Møklebust, som holder til på Stord.

Møklebust grunnla mellom annet konsulentselskapet Akvator (nå kjøpt opp av Multiconsult), og har vært sterkt delaktig i noen av de største RAS-anleggene i Norge. Han er i tillegg styreleder for AqKva-konferansen, som går av stabelen 6.april i Bergen. 

Første byggetrinn nærmer seg

Han sier til Kyst.no at Baring nå er ferdige med samspillsfasen og har startet arbeidet med detaljprosjekteringen.

- Vi har valgt Billund Aquaculture Norway som RAS-leverandør og samarbeidspartner til første byggetrinn, mens BRG Entreprenør AS er valgt som entreprenør på de bygningsmessige arbeidene, opplyser han. 

Han forteller at den første store milepælen i prosjektet blir å sette spaden i jorden og kunne starte byggingen av første byggetrinn.

Prosjektleder Kjell Arne Møklebust sier det planlagte landbaserte anlegget til Baring i Farsund i første omgang vil generere rundt 20-25 arbeidsplasser. Foto: Baring.
Prosjektleder Kjell Arne Møklebust sier det planlagte landbaserte anlegget til Baring i Farsund i første omgang vil generere rundt 20-25 arbeidsplasser. Foto: Baring.

- Dersom vi starter byggingen i løpet av neste halvår, vil vi kunne starte produksjonen i 2024. I første byggetrinn planlegger vi bygging av et anlegg med en produksjonskapasitet på ca. 8. 000 tonn pr år, og vil være et anlegg med et oppdrettsvolum på 37 000 m3. Totalt bebygd areal vil være ca. 25 000 m2.

- Anlegget er delt inn i tre avdelinger som igjen er delt inn i moduler hvor hver modul har fire oppdrettskar. Til sammen er det 32 oppdrettskar, noe som gir en stor grad av fleksibilitet i anlegget, forklarer han. 

Selskapet har en tillatelse på 24 000 tonn laks pr år. 

- Ambisjonen vår er å få realisert et anlegg med denne kapasiteten etterhvert, sier han.

- Egner seg godt til landbasert oppdrett

Det planlagte landbaserte anlegget skal hente all energi fra fornybare kilder, som sol, vind og vann. Foto: Baring/Multiconsult
Det planlagte landbaserte anlegget skal hente all energi fra fornybare kilder, som sol, vind og vann. Foto: Baring/Multiconsult

At anlegget skal ligge nettopp i Lundevågen i Farsund kommune, sier han det er flere grunner til.

- For det første er det her en ferdig planert tomt på et eksisterende næringsareal. Tomten har tidligere vært benyttet i forbindelse med lagring av rør til Nordsjøen. Vi trenger således ikke bruke urørt natur for å bygge anlegget. Om mulig er det enda vanskeligere å finne gode lokaliteter på Sørlandet uten for mange interessekonflikter sammenlignet med resten av landet.

- Vi har derfor vært heldige som har funnet en allerede eksisterende næringstomt som egner seg godt til landbasert oppdrett, forteller Møklebust. 

Tomten som ligger ved sjøkanten i Lundevågen er ifølge prosjektlederen, også en svært god havn.

- Vi planlegger bygging av kai ved anlegget i tillegg til at området er godt forsynt med andre dypvannskaier. Det ligger således godt til rette for inntransport av fiskefòr og uttransport av både smolt og slaktefisk med båt, sier han, og legger til: 

- Farsund ligger også sentralt til med tanke på det viktige Europa- markedet. Det er gode veiforbindelser og kort veg til ferge fra Kristiansand. Sammenlignet med lokaliteter nord i landet, har vi halve avstanden til Sentral-Europa. Reduserte transportavstander har også en stor miljøgevinst, legger Møklebust til. 

Lokaliteten som selskapet har valgt gir også tilgang på friskt sjøvann fra havet.

- På samme måte legges utslippet ut i godt strømførende sjø langt til havs, og vi unngår terskelfjorder, påpeker han.

- Tilgang på kvalifisert arbeidskraft vil være god

Prosjektlederen forteller om stor interesse for å satse på blå næring på Sørlandet og påpeker at sentrale aktører er organisert i klyngesamarbeid.  

- På utdanningssiden har både Universitetet i Agder og Flekkefjord videregående skole relevante utdanninger som er viktige med hensyn på rekruttering av fagpersonell.  Vi anser det også som positivt at anlegget ligger i en region med lange tradisjoner innen prosessindustri. Det er også en populær region å bosette seg i. Vi tror derfor at tilgang på kvalifisert arbeidskraft vil være god, forteller han. 

25 nye arbeidsplasser

I første byggetrinn vil det være snakk om 20 til 25 arbeidsplasser som anlegget vil generere.

- Fullt utbygd vil antall ansatte være mellom 80 og 100, men det blir litt avhengig av hvor langt i verdikjeden vi bygger, opplyser Møklebust. 

99,5 prosent av sjøvannet som brukes i produksjonen, blir resirkulert. Anlegget skal hente all energi fra fornybare kilder, som sol, vind og vann. RAS- teknologien mener prosjektlederen kan grovt sorteres i «fixed bed»- og «moving bed»- løsninger. 

- Disse to løsningene har sine fordeler og ulemper, men etter nøye vurderinger og evalueringer, konkluderte vi med å velge en «moving bed» - løsning (MBBR). I en smolt- produksjon anser vi dette til å være en mer driftssikker løsning, sier han avslutningsvis.