Bildet viser leder for “Sea Based Solutions” Bertil Storvik og “Field Technical Manager” begge i i MSD Animal Health Aqua Europe.

MSD Animal Health blir partner med First Water på Island

Samarbeidsavtalen gjør at oppdretteren skal montere MSDs biomassemåler i det landbaserte fiskeoppdrettsanlegget.

First Water hf. er oppdrettsselskapet som tidligere het Landeldi hf., og utvikler landbasert fiskeoppdrett i Torlakshøfn på Island. 

MSDs biomassesystem kalt «FALCON Biomass» er ifølge en pressemelding fra selskapet en kombinasjon av avansert bildeteknologi og mange års forskning og utvikling i kombinasjon med kunstig intelligens.

Systemet ble lansert på AquaNor 2023 og har siden blitt tatt i bruk i merder i Norge, Chile og Storbritannia.

Ved hjelp av bildeteknologien leverer systemet data om gjennomsnittsvekt, størrelsesfordeling og total biomasse i tilnærmet sanntid.