Jan-Emil Johannessen, CEO i Benchmark Genetics Norge er fornøyd med veksten til selskapet.
Jan-Emil Johannessen, CEO i Benchmark Genetics Norge er fornøyd med veksten til selskapet.

- Vi har aldri solgt så mange lakserognkorn før

Juleintervju: Jan-Emil Johannessen i Benchmark Genetics Norge påpeker at de sliter med å få myndighetene til å forstå at det faktisk er manko på rogn store deler av året.

Publisert Sist oppdatert

Jan-Emil Johannessen, administrerende direktør I Benchmark Gentics Norge sier til LandbasedAQ at 2022 har vært et godt år for Benchmark, både i Norge og internasjonalt.

- Vi har fremgang i omsetning og inntjening innenfor alle våre tre forretningsområder – helse – ernæring og genetikk. Innenfor genetikk, som jeg har ansvar for både i Norge og på verdensbasis, hadde vi vårt beste resultat noensinne med en omsetning på 58 mill GBP og EBITDA på 16 mill GBP. Resultatet skapes først og fremst på produksjon og salg av lakserogn og andre produkter og tjenester med utgangspunkt i laks i Europa, mens vi har store satsinger på lakserogn i Chile, reker i Asia og Amerika, samt tilapia i Amerika i første omgang, forteller han engasjert.

Johannessen er glad for at selskapet har satt nye rognrekorder dette året.

- Vi har aldri solgt så mange lakserognkorn før. Vi endte opp på 291 millioner, som er en fremgang på 24 prosent fra året før. Ellers var åpningen av det nye inkuberingsanlegget for lakserogn på Island en milepæl; vi har nå økt kapasiteten til 3-400 millioner rognkorn pr år (10.000 singel inkubatorer) og det nye anlegget gir også bedre kontroll med vannkvalitet og vanngjennomstrømming slik at våre kunder vil oppleve en enda bedre teknisk kvalitet på rognen.

Johannessen sier at når du har hatt et godt år, så blir det jo ofte slik at ambisjonene for neste år blir enda høyere.

- Vi har hatt en god start på året og er stort sett utsolgt for lakserogn til langt ut på våren. Vi kommer til å satse enda sterkere på forretningsområdet «genetic services», dvs. at vi kjører avlsprogram for kunder som har en egen stamme av en art, men ikke kompetansen eller ønsket å kjøre avlsprogrammet selv. Vi kommer også til å tilby utvidede tjenester og produkter i forbindelse med avlsprogram, for eksempel innenfor genotyping (DNA analyser), opplyser han.

- Kan bli et stort tilbakeskritt

Forslaget om grunnrenteskatt som regjeringen kom med i høst mener han ikke vil gi de store endringer på kort sikt for havbruksnæringen, men han påpeker det kan gå utover veksten i Norge.

Jan-Emil Johannessen, administrerende direktør Benchmark Gentics Norge sier selskapet har hatt en god start på året, og er utsolgt til langt utpå våren neste år.
Jan-Emil Johannessen, administrerende direktør Benchmark Gentics Norge sier selskapet har hatt en god start på året, og er utsolgt til langt utpå våren neste år.

- Markedet for lakserogn er fortsatt bra, men i likhet med resten av næringen i Norge er vi jo redde for at all den nye beskatningen på formue og grunnrente vil være negativt med tanke på langsiktig vekst i Norge; enten det skjer innenfor tradisjonell merdbasert oppdrett, på land eller til havs. I andre land tror vi veksten vil fortsette, men med lave årlige prosentsvise økninger. På reker og tilapia er vi enda små i verdenssammenheng så her kan veksten bli større. Det samme gjelder for laks i Chile hvor vi nylig har etablert oss.

Han understreker at selskapet leverer lakserogn over hele verden, så i den grad at manglende vekst i Norge kompenseres andre steder blir selskapet mindre rammet enn rene norske leverandører.

Johannessen sier at han håper at det nye skatteregimet blir av en slik art at aktørene igjen kan starte å planlegge for fremtiden; enten de driver med smolt, oppdrett, slakting eller foredling.

- Jeg har vært med i denne næringen siden jeg var en liten gutt (Bognøy Fiskeoppdrett og Fossen), og det har vært en fantastisk utvikling. I dag selges de mest raffinerte produkter av norsk laks over hele kloden, og merkevaren norsk laks er veldig sterkt. Hvis vi nå er tilbake og må selge all laks sløyd i kasse på spotmarkedet på grunn av nye skatteregler, vil det være et stort tilbakeskritt for hele nasjonen, sier Johannessen.

Knapphet på rogn

Når det gjelder utfordringer for stamfisknæringen, mener Benchmark-sjefen at man ikke kommer utenom knappheten på rogn som har vært i Norge i store deler av året; særlig utenfor sesong.

- Vi kommer i år til å importere 80 millioner rognkorn fra Island for å dekke opp manglende leveringsevne fra norske produsenter, inklusiv oss selv. Samtidig sliter vi med å få myndighetene til å forstå at det faktisk er manko på rogn store deler av året, og vi får ikke tildelt flere stamfisktillatelser for å kunne øke kapasiteten; ei heller landbasert, sier Johannessen.

Han påpeker at både Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har jobbet med denne saken gjennom året.

- Jeg håper at vi kan få til endringer innenfor dagens reguleringer slik at vi ikke trenger å vente på et helt nytt system for konsesjoner; det vil ta flere år å få på plass. Samtidig vil jeg fremheve at vi og de øvrige stamfisk- og rognprodusentene har et konstruktivt samarbeid med Mattilsynet hvordan vi skal kunne forebygge ILA-utbrudd på stamfisk i fremtiden, og ikke minst hvordan vi kan redusere konsekvensene dersom det skjer utbrudd, som i år, sier han videre.

Benchmark sjefen forteller avslutningsvis at han feirer jul med familien på Geilo, og ser frem til årets første skitur.