Kristine Bringslid er ny kvalitetssjef i Benchmark Genetics Norway.

Hun har overtatt kvalitetsansvaret i Benchmark Genetics Norway

Den 1. august overtok Kristine Bringslid ansvaret for kvalitetsarbeidet i selskapet, med tittelen Quality Manager.

Publisert Sist oppdatert

I stillingen skal hun sikre at kvalitetsarbeidet er i henhold til lovverket og en rekke sertifiseringer som Benchmark Genetics Norway er akkreditert for. Hun vil også få ansvar for selskapets kvalitetssystem.

Det er en erfaren medarbeider som Benchmark har fått med seg på laget. Kristine kommer fra stillingen som Fish Performance Manager i AKVA Group sin innovasjonsavdeling for sjøbasert oppdrett, og har tidligere også jobbet i Mowi og Fiskeridirektoratet med kvalitet og revisjon.

Fiskebiologi og akvakulturproduksjon

Kristine Bringslid ble uteksaminert med mastergrad i akvakultur fra Norges miljø – og biovitenskapelige universitet NMBU i 2012, med oppgaven «Dietary impact on texture, gaping and liquid loss in fillets of farmed Atlantic salmon (Salmo Salar L.)». Gjennom utdanningen har hun tilegnet seg grunnleggende kunnskap og forståelse for både fiskebiologi og akvakulturproduksjon som vil komme godt med i hennes arbeid for Benchmark.

- Jeg gleder meg til å jobbe i et selskap som har fokus på innovasjon og bærekraft, og håper at jeg kan bidra til forbedringer for Benchmark Genetics Norway´s systematiske kvalitetsarbeid, sier Kristine Bringslid.

Stillingen rapporterer til Øyvind Brevik, som er fiskehelsesjef for laks i Benchmark Genetics. 

- Vi er veldig fornøyde med at vi har fått med Kristine på laget. Med hennes kunnskap og erfaring er Benchmark Genetics Norway´s kvalitetsarbeid og sertifiseringer i trygge hender, sier Brevik.