Benchmark-sjef Trond Williksen sier selskapet i 2023 leverte 15 prosent flere lakserogn.

Leverte 335 millioner lakserogn

Benchmark leverte et sterkt regnskapsår i 2023, med en økning på 15 prosent lakserogn fra anlegg i Norge, Island og Chile.

Publisert Sist oppdatert

- Vi leverte vekst i omsetning og justert EBITDA. Vi demonstrerte styrke i et krevende rekemarked og evne til å utnytte muligheter og forsterke satsingen innen genetikk og fiskehelse, sier Trond Williksen, konsernsjef i Benchmark Holdings plc i en børsmelding onsdag.

Benchmark har avvikende regnskapsrapportering, og avsluttet året 2023 ved utgangen av september i år. Omsetningen for året var 169,4 millioner pund (ca. 2,3 milliarder kroner), opp sju prosent fra året før. Justert EBITDA (beregnet før justering for verdi av biologiske eiendeler) var 35,6 millioner pund (ca. 475 millioner kroner). Det gir en EBITDA-margin på 21 prosent.

- Vi har lagt bak oss nok et godt år og kan konstatere at reorganiseringen tilbake i 2020 ble et vannskille for Benchmark. Siden da har selskapets omsetning økt med 60 prosent og EBITDA med hele 145 prosent, sier Williksen.

God genetikk og dyrevelferd

- Våre kunder er svært opptatt av fiskehelse og dyrevelferd. Dette er viktige drivere for vårt forretningsområde Genetics som produserer lakserogn med gener som gjør fisken robust mot sykdom, og for vår virksomhet innen fiskehelse (Health) som blant annet sørger for skånsom behandling av lakselus, sier Williksen.

Forretningsområdet Genetics økte omsetningen i 2023 med 20 prosent sammenliknet med året før. Totalt leverte Benchmark 335 millioner lakserogn fra anlegg i Norge, på Island og i Chile. Det er en økning på 15 prosent fra fjoråret og ny rekord.

I forretningsområdet Health tok aktiviteten seg som vanlig opp igjen mot slutten av fjerde kvartal. For året som helhet økte omsetningen med 29 prosent sammenliknet med året før. Veksten skyldes økt etterspørsel fra små og store oppdrettere langs norskekysten etter produktene Ectosan® Vet og CleanTreat®, og økt bruk av Salmosan® Vet.

Forretningsområdet Advanced Nutrition leverer spesialisert ernæring til yngel i rekeoppdrett og marin oppdrettsfisk. Rekemarkedet har vært svakt gjennom det meste av året. Det har resultert i lavere salg av rekefôr og en inntektsreduksjon på sju prosent sammenliknet med foregående år. Til tross for dette og som følge av god drift og effektiv kostnadskontroll, leverer forretningsområdet gode resultater.

Strategiske grep og innovasjon

Benchmark har gjennom året gjort flere viktige tilpasninger av virksomheten for å levere godt til sine kunder samt sikre uttak av operasjonelle og kostnadsmessige synergier i konsernet. I årets fjerde kvartal ble virksomhetene rettet mot rekemarkedet innen Advanced Nutrition og Genetics samlet under én ledelse. Tilsvarende grep har tidligere i året også blitt tatt for virksomhetene rettet mot laksesektoren, hvor arbeidet med laksegenetikk og fiskehelse har blitt samlet i under en ledelse. Virksomheten knyttet til avl av tilapia ble avhendet, mens satsingen på genetikk for denne arten videreføres.

- Vi har også nylig lansert en ny teknologi, SnappArt, som bidrar til å øke presisjonen ved fôring av artemia og annet levendefôr. SnappArt er drevet av kunstig intelligens og lar kundene telle og kontrollere kvaliteten på hver enkelt artemia, sier Williksen.

Resultater for fjerde kvartal

For perioden juli-september 2023, som er regnskapsårets fjerde kvartal, var aktiviteten i henholdsvis Genetics og Advanced Nutrition noe lavere enn i samme periode i fjor. Aktivitetsnivået i Health var forbigående betydelig lavere i fjerde kvartal, og preget av sesongmessige forskyvning av lusebehandling i Norge.

Samlet omsetning i fjerde kvartal var 36,6 millioner pund, en nedgang på ca. sju prosent fra året før. Justert EBITDA i kvartalet var 7,4 millioner pund, ned 21 prosent fra året før.

Videre vekst

- Regnskapsåret 2024 har startet bra, og vi ser positiv utvikling i alle tre forretningsområder. Benchmark har en unik posisjon i en næring som preges av vekst drevet av attraktive megatrender. Kvalitetsbevisste forbrukere etterspør stadig mer bærekraftig produsert sjømat. Vår rolle er å utvikle og levere spesialiserte løsninger som sikrer bærekraftig vekst gjennom økt effektivitet, bedre fiskehelse og fiskevelferd.