Illustrasjonsfoto av oppdrettet berggylte. Foto: Pål Mugaas Jensen
Illustrasjonsfoto av oppdrettet berggylte. Foto: Pål Mugaas Jensen

Skal produsere mer berggylte

Talgje Rensefisk vil endre driften fra hovedsakelig oppdrett av rognkjeks, til at berggylt skal utgjøre en større del av produksjonen.

Publisert

Dokumenter LandbasedAQ har fått innsyn i, viser at selskapet nå har fått godkjent den etterspurte endringen fra nødvendige instanser.

Talgje er et landbasert oppdrettsanlegg på Talgje i Stavanger kommune i Rogaland.

Fra før har lokaliteten til Talgje Rensefisk en tillatelse til 150 tonn rognkjeks og tre tonn berggylte (Ryfylke berggylt AS). Selv om tillatelsen er knyttet til to ulike selskaper skjer produksjonen i samme bygning/ lokalitet.

Oppgraderer anlegget

Selskapet har nå søkt og fått godkjent tillatelse til produksjon av inntil 150 tonn berggylte, og selskapet ser for seg at lokalitet Talgje på sikt vil bli et rent berggylteanlegg.

Tillatelsen som nå er godkjent av Mattilsynet på 150 tonn, gjelder både berggylte og rognkjeks, og medfører ikke en økning i biomasse i anlegget.

Selskapet opplyser i søknaden at fisken skal stå i fysisk adskilte avdelinger med egne inngangssluser. De holder også på å oppgradere det eksisterende anlegget med blant annet nytt varmeanlegg, filter og UV.

Det nye varmeanlegget gjør blant annet at de kan øke temperaturen fra 8 til 16 grader i vannet, slik at det er tilpasset optimal produksjon av berggylte.

Anlegget skal produsere berggylte fra larvestadiet til sjøklar fisk (ca 35 gram).

Gjennomstrømming

Anlegget er et gjennomstrømmingsanlegg og har hovedinntak og avløpsrør som ligger ut av Kubbholmen.

Produksjonsplanen til selskapet viser at de planlegger to innlegg i året, et lite i desember og et større i april/ mai.

- Vi vil starte med innsett av 750.000 fisk, deretter settes det inn rundt 5.000.000 stk. Vi legger opp til en årsproduksjon på ca. 60 tonn berggylte, heter det i søknadsdokumentene.

Anlegget er bygget i 2017. Det ligger på gamle Talgje fergekai og via dette har anlegget en privat kai for levering av fisk til båt.