En entusiastisk gjeng samlet på oppstartsmøte i Ørsta, foran til venstre Sondre Høidalen, administrerende direktør/CEO, Billund Aquaculture Norge og John-Ivar Sætre, Production Manager Freshwater, Mowi. Bak fra venstre, Jesper Nissen Nielsen, prosjekteringsleder, Billund Aquaculture, Marius Hægh, salgsdirektør/CTO, Billund Aquaculture Norge, Tilla Øygard, prosessingeniør, Billund Aquaculture Norge, Paul Henning Haugom, driftsleder, Mowi avd. Haukå og Ole Martin Dahle, Area Manager, Freshwater Mowi.  Foto: Billund Aquaculture
En entusiastisk gjeng samlet på oppstartsmøte i Ørsta, foran til venstre Sondre Høidalen, administrerende direktør/CEO, Billund Aquaculture Norge og John-Ivar Sætre, Production Manager Freshwater, Mowi. Bak fra venstre, Jesper Nissen Nielsen, prosjekteringsleder, Billund Aquaculture, Marius Hægh, salgsdirektør/CTO, Billund Aquaculture Norge, Tilla Øygard, prosessingeniør, Billund Aquaculture Norge, Paul Henning Haugom, driftsleder, Mowi avd. Haukå og Ole Martin Dahle, Area Manager, Freshwater Mowi. Foto: Billund Aquaculture

Billund Aquaculture Norge bygger RAS for Mowi

Mowi skal øke sin smoltproduksjon vesentlig på Haukå utenfor Florø.

Publisert

Oppdraget er gitt til Billund Aquaculture Norge i samarbeid med byggentreprenøren Veidekke. Leveransen fra de to omfatter et komplett og funksjonelt anlegg.

- Dette er en milepæl i vår historie. For det blir det største anlegget vi skal levere siden oppstarten i 2017, forteller en svært fornøyd salgsdirektør/CTO Marius Hægh i Billund Aquaculture Norge.

Selskapet er allerede engasjert på Haukå og er inne i sluttfasen med installasjonen av et nytt RAS-anlegg for yngelavdelingen. Denne nye og langt større leveranseavtalen inneholder RAS, røranlegg, elektro, energianlegg, fôringsanlegg mv. På Haukå blir det to avdelinger, hver med karvolum på omtrent 5.000 m³ og fôrkapasitet på 4.400 kg. Begge avdelingene benytter MBBR til biologisk rensing. Production Manager Freshwater i regionen, John-Ivar Sætre i Mowi, forklarer hvorfor:

- Valg av rensemetode avhenger av flere faktorer som forbruk av vann og erfaringer fra andre anlegg med mer. Og her er vi etter vår vurdering best tjent med «Moving Bed» - også med tanke på kontinuitet knyttet til eksisterende installasjoner. 

Det nye anlegget bygges også for å kunne benytte brakkvann med salinitet opp mot 20 promille.

- Det er ikke aktuelt nå. Men på sikt kan det bli et ønske å ta i bruk sjøvann. Og da må vi blant annet ta høyde for et materialvalg som tåler salt, sier han.

Tillatelsen omfatter produksjon av 7,5 mill. fisk årlig. Det innebærer en økning fra ca. 400 tonn til 1.500 tonn fisk i året. En økning i smoltens vekt inntil 300 gram før den forlater land, innebærer kortere oppholdstid i sjøen til slakteferdig laks. Det reduserer risikoen for lakselus betydelig. Byggingen av denne fase 2 startet i september. Grunnarbeidet og rørlegging er i full gang. Det skal være klart til oppstart mars 2022. Og da kan Kinn kommune glede seg over flere nye arbeidsplasser. 

- Behovet blir nok fire til seks flere stillinger vesentlig for jobbsøkende med teknologisk- eller biologisk bakgrunn. Vi håper også på et godt forhold til lokale tjenesteytere. Ikke bare i byggeperioden, men også når det nye anlegget settes i drift, avslutter John-Ivar Sætre.