Utstyr for nødoksygen til landbaserte anlegg er noen av produktene Bio Marine selger.

Melder om økende etterspørsel

Fjoråret ble «greit nok». I år har det tatt seg opp på både på land og i sjø for Bio Marine.

Publisert Sist oppdatert

Bio Marines regnskap for 2023 viser omtrent status quo for både inntekter og utgifter fra året før.

Med en omsetning på 42,8 millioner og en driftsmargin på 16 % er selskapet fornøyd med resultatet.

– Fjoråret ble greit nok og vi landet omtrent på det vi hadde budsjettert med. Vi hadde dessuten en del FoU-aktiviteter som krever både ressurser og oppmerksomhet. Alt i alt er vi fornøyd med resultatet, sier markedssjef Nils Hovden i en kommentar.

Selskapet selger og markedsfører utstyr inn mot både landbasert og sjøbasert oppdrett, og føler de har truffet med produktmiksen.

BioMarine

Tall i millioner kroner 2023 2022
Omsetning4343
Driftsresultat78
Driftsmargin16 %17 %
Res.f.skatt78
EK-andel %80 %61 %

– Etterspørselen er stabil, vi ligger nå allerede godt foran fjoråret. Med et bredt produktutvalg som er relevant for markedet har vi en bra posisjon. Vår videre satsing på merdmiljø ser ut til å bære frukter. Vi opplever økende etterspørsel etter skjørt og løsninger for sirkulasjon i merder, sier han.

Turbolift brukes for å bedre merdmiljøet bak luseskjørt.

Omsetningen til landbasert bremset imidlertid litt opp i fjor, men fordelingen mellom de to kategoriene ga dem ingen overraskelser.

– Den har vel vært som forventet. Det har vært en liten oppbremsing av aktiviteten innen landbasert det siste året. På tross av dette har vi vært heldige å få gode leveranser likevel, på blant annet lys og løsninger for nødoksygen.

– Har grunnrenteskatten fått innvirkning på dere på noe vis?

– Ja, spesielt merket vi det på landbaserte prosjekt som ble utsatt. Vi kommer seint inn i prosjektene med vårt utstyr så det har nok påvirket aktiviteten.

– Heldigvis har vi også gode løsninger innenfor sjøbasert oppdrett, der det fortsatt er god aktivitet, legger han til.

– Hvordan ser det ut fremover, hva er det dere selger mest av eller har mest interesse knyttet til?

- Utstyr til landbasert har tatt seg opp i det siste men vi merker det best på matfisk. Det har vært økende etterspørsel etter utstyr for å skjerme fisken med dype skjørt samt løsninger for å opprettholde god vannkvalitet i merdene. Vi har fokusert på å kunne levere komplette system, med blant annet satsingen vi har på luseskjørt og etablering av produksjon i Litauen, avslutter Hovden.