Boblelufting i biofilteret og effekt på nitrogenfjerning

I en oppsummeringsartikkel i tidsskriftet "Water" har forskere ved Universitetet i Padjadjaran, Sumedang, Indonesia laget en oversikt over bobleluftingsfunksjoner i biofilteret for å redusere ammoniakk-nitrogen.

Publisert Sist oppdatert

Den vitenskapelige artikkelen heter "A Review of Bubble Aeration in Biofilter to Reduce Total Ammonia Nitrogen of Recirculating Aquaculture System" og er publisert i Water 2023, 15, 808.

Forfatterne bak er Suriasni, P.A.; Faizal, F.; Panatarani, C.; Hermawan, W.; Joni, I.M.

Forskerne skriver at målet med gjennomgangen har vært å gi en oppdatert evaluering av boblestørrelsen og oksygenvolumetrisk overføring av lufteren på TAN-fjerningseffektiviteten og effekten av boblestørrelsen på veksten og mikrobielle samfunn av biofilmer i biofiltre brukt for behandling av restvann fra en RAS.

Dette var noe de fant:

  • Lufting er et viktig aspekt av biofilterytelsen for å redusere ammoniakknitrogen i RAS.
  • Effektiv lufting introduserer luft i vannmedier og gir et aerobt miljø i biofilteret for mikrobiell nedbrytning av organisk materiale og ammoniakknitrogen.
  • Effektiviteten til bobleluftingen avhenger av størrelsen på boblene; disse inkluderer grove bobler, mikrobobler, fine bobler og ultrafine bobler eller nanobobler.
  • Oksygenoverføring påvirker ammoniakknitrogenoksidasjon og påvirker biofilterytelsen for å fjerne forurensninger fra avløpsvannet.
  • Høyere fjerningseffektivitet har en tendens til å være resultatet av finere boblelufting. Omtrent >80 % TAN-fjerningseffektivitet ble oppnådd av biofilteret med et luftesystem bestående av enten fine, mikro- og nanobobler eller en kombinasjon av disse.
  • Videre er nøkkelaspekter som er ansvarlige for effektiviteten til fjerning av ammoniakknitrogen, som oksygenoverføring, mikrobiota og biofilmtykkelse, er evaluert i gjennomgangen.
  • Som konklusjon påvirker boblestørrelsen til lufting den mikrobielle sammensetningen av nitrifiserende bakterier, følgelig bestemmende for veksten og tykkelsen av biofilm for å forbedre effektiviteten av ammoniakkfjerning.
  • Det understrekes at lufting av fine bobler og nanobobler har svært positive utsikter til å forbedre biofilterytelsen, selv om de foreløpig ikke er mye brukt i RAS.