Brønnbåt får levert om bord smolt fra BioFish gjennom en rørledning fra anlegget.

Så mye smolt leverte BioFish i fjor

Den børsnoterte settefiskprodusenten BioFish har presentert Q4-resultater.

Publisert Sist oppdatert

Ser på helårsperioden har BioFish levert 450 tonn smolt og post-smolt i 2023, noe som resulterte i inntekter på 47,7 millioner kroner, sammenlignet med 20,2 millioner kroner i 2022. 

EBIT for 2023 ble på minus 10,1 millioner mot tilvarende minus 15,7 millioner i 2022.

BioFish

  • BioFish er en norsk uavhengig produsent av smolt og post-smolt. 
  • Selskapet har et post-smolt RAS-produksjonsanlegg i Ljones nær Hardangerfjorden i Vestland fylke. 
  • Nesten 40 prosent av norske fiskeoppdrettslokaliteter ligger ifølge selskapet innenfor én dags transport.

- I tråd med produksjonsplanen hadde ikke BioFish noen smoltleveranser i fjerde kvartal, og følgelig ble det ikke generert inntekter for perioden, skriver de i sin Q4-melding. EBIT for Q4 var på minus 11,5 millioner kroner.

- Etter utvidelsen av RAS-anlegget i 2023, er BioFish nå i en fase der optimalisering av våre operasjoner, inkludert forbedrede systemer og rutiner for overvåking og rapportering, er prioritert, sier administrerende direktør Sondre Hagerup Johnsrud.

BioFish holder til i Hardanger i gamle Hordaland fylke og er ifølge dem selv innenfor rekkevidde til 40 % av alle norske lakselokaliteter innen ett døgns brønnbåtseilas.

Økt aktivitet=økte utgifter

I de siste periodene har kapitaliseringen av kostnader blitt redusert parallelt med økt operasjonell aktivitet. 

- Som en naturlig konsekvens av høyere aktivitetsnivåer, har personalkostnader og andre driftskostnader økt år for år, skriver de. 

Fremover forventes etterspørselen etter smolt og post-smolt å utvikle seg positivt, støttet av sterke markedsfaktorer. 

Godt posisjonert for trender i bransjen

Etter utvidelsen av RAS-anlegget forventer selskapet å øke produksjonen i 2024, og ytterligere i 2025.

- Bransjetrender indikerer økt vilje blant lakseoppdrettere til å investere i sunn, høykvalitets smolt og post-smolt, for å redusere kostnader, forbedre fiskehelsen og adressere de mange biologiske utfordringene som er til stede i sjøfasen av lakseoppdrettet. Geografisk er BioFish ideelt plassert i nærheten av mange lakseoppdrettere i et marked med begrenset tilbudskapasitet, fortsetter Johnsrud.

I år

BioFish forteller videre at de etter kvartalsslutt, dvs. i 2024, har levert 206 tonn smolt til en av sine viktigste kunder. De rapporterer også om sterk biologisk ytelse etter leveranse.

Refinansieringsprosessen kunngjort i februar ble fullført i mars 2024. 

- Avtalene inkluderer en ny revolverende kredittfasilitet på 33 millioner kroner og en forlengelse av varigheten på eksisterende lån (51 millioner kroner) til 31. januar 2027, skriver de.