Totalt har Selskapet hentet i overkant av 18 mill. NOK i denne runden, og har forhåndsindikasjoner på ytterligere 20 mill. NOK i Q2 fra en eksisterende investor.

Vellykket emisjon for Hyperthermics AS

Styrkingen av kapitalbasen gjør selskapet i stand til å ta neste steg på veien mot kommersialisering av sin teknologi. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Bioteknologiselskapet Hyperthermics AS har de siste månedene gjennomført tester ved sitt pilotanlegg i Danmark, det beternger som vellykkede. Nå melder de at de opplever stor kommersiell interesse.

- Vi kan med glede melde om vellykket gjennomføring av emisjonen. Dette viser at resultatene vi har oppnådd det siste året settes pris på både av eksisterende, og av nye investorer. Med styrket kapitalbase kan vi fortsette å levere på vår forretningsplan, hvor vi i første omgang skal ta vår teknologi ut i markedet til Europeiske biogassprodusenter, skriver de i pressemeldingen.

Prosessen

Hyperthermics’ teknologi er basert på bruk av hypertermofile bakterier til nedbryting av organisk material til biogass- og proteinproduksjon.

Bakterienes høye arbeidstemperatur effektiviserer nedbrytingen av organisk materiale og gir ifølge dem selv kundene høyere gassproduksjon på samme mengde avfall.

Hovedmarkedene er biogassprodusenter og fiskeoppdrettere med landbaserte eller lukkede anlegg.

- På biogassområdet nærmer vi oss slutten på en vellykket testfase hos en ledende europeisk biogassprodusent, og prosjekterer nå en storskala leveranse til denne kunden, sier Erlend Haugsbø, CEO i Hyperthermics AS.

- På proteinfronten har vi et testprosjekt hos en stor norsk fiskeoppdretter og intensjonsavtaler med oppdrettere både i Norge og USA.

Haugsbø forteller at energiprodusenter og aktører fra oppdrettsbransjen blant selskapets aksjonærer har vært viktige i denne kapitalutvidelsen.

– Totalt har vi hentet i overkant av 18 mill. NOK i denne runden, og har forhåndsindikasjoner på ytterligere 20 mill. NOK i Q2 fra en eksisterende investor.