Henrik Aarestrup i BioMar til venstre og administrerende direktør Carlos Diaz til høyre. Bak dem er global FoU-direktør Simon Wadsworth og Joana Amaral, global produktleder for klekkeri.

Biomar åpnet ny avdeling i Hirtshals

Carlos Diaz, administrerende direktør i BioMar, har åpnet et nytt prøveanlegg som er dedikert til forskning og utvikling innen fôr til BioMar sitt klekkeri-segment.

Publisert

Diaz sier selskapet opplever en økning i fôrproduksjon til klekkeri-segmentet, men legger til at det fortsatt er et uutnyttet potensial innen dette segmentet som forsetter å utvikle seg. 

- Dette anlegget er en drøm som går i oppfyllelse for vårt globle klekkeri-team. Målet vårt er å lette produksjonen, redusere kostnader og levere sterkere larver, sier Joana Amaral, som er produktleder for klekkeri i BioMar, i en pressemelding.

BioMar sitt klekkerifôr «Larviva» ble først introdusert til markedet i 2008. 

Mer robust fisk

Hun sier selskapet har lykkes med å redusere behovet for rotatorier og artemia, og påpeker at den nye avdelingen vil gjøre det mulig for selskapet å fortsette å utvikle både dietter og fôrprotokoller.

I pressemeldingen sier BioMar at et høytytende klekkerifôr er avgjørende for å skape sterk og sunn fisk tidlig i livsfasen, da dette fører til bedre overlevelsesrater og et mer robust dyr.

- Det nye anlegget er svært avansert og fleksibelt. Det gjør det mulig for oss å gjøre forsøk med veldig høy grad av kontroll over alle produksjonsparametere, sier Simon Wadsworh, global FoU-direktør i BioMar Group.

- Vi kan nå simulere forholdene som kundene våre opplever i forskjellige klekkerier rundt om i verden og gjøre forsøk med både marine og ferskvannslarver.