F.v. Daglig leder i Ocean Innovation Norwegian Catapult Bjarte Horn og administrerende direktør i Bioretur signerer avtalen som markerer starten på prosjektet.

Får første storskala testanlegg for tørking av organisk materiale

I lang tid har industriaktører som ønsker å teste og analysere biprodukter fra land og hav, måttet sende testmateriale ut av landet. Nå har Bioretur fått investeringstilskudd fra SIVA gjennom Ocean Innovation Norwegian Catapult AS (OINC) til å bygge Norges første storskala testanlegg. 

Publisert

- Vi ønsker å velge lokasjon allerede i slutten av 2024. OINC og Bioretur etterlyser derfor forslag til hvor det nye Prosesshuset/testanlegget kan lokaliseres, skriver selskapet i en pressemelding.

Det første av fire byggetrinn starter i år 

Testanlegget, som er planlagt å bli bygget i fire byggetrinn, vil utvikles til å bli et komplett prosesshus. I det første byggetrinnet vil det bygges inn en avansert Superheated Steam (SHS) tørketeknologi for å behandle biologiske ressurser fra havbruksindustrien og andre sektorer. Anlegget vil gjøre det mulig å minimere energiforbruket samtidig som det optimaliserer utvinningen av verdifulle næringsstoffer. Dette vil åpne opp for nye modeller for sirkulærøkonomi og bidra til å redusere miljøavtrykket fra industrien. 

- Det nye Prosesshuset representerer en milepæl for norsk industri, sier Bjarte Horn, daglig leder i OINC. 

- Med støtten fra SIVA kan vi nå starte byggingen av en unik plattform for testing og optimalisering av prosesser som håndterer et bredt spekter av biologiske materialer. Dette vil støtte bedrifter og forskningsinstitusjoner i deres arbeid med bærekraftige løsninger. Prosjektet har som mål å dekke et bredt spektrum av utfordringer knyttet til behandling, forbehandling og sluttprosessering av organiske materialer, inkludert sjømatindustrien, næringsmiddelindustrien, bærekraftige fôrressurser og biogassbransjen.

- Prosesshuset kan ha en betydelig effekt på hvordan det er mulig å lykkes med innovasjon over hele verdikjeder, forteller Horn. 

Erfaring fra akvakulturnæringen skal hjelpe nye industrier 

Bioretur har mange års erfaring med å levere og drifte slambehandlingsanlegg for landbasert fiskeoppdrett.

Administrerende direktør i selskapet, Steinar Wasmuth, ser store muligheter for å gi flere industrier muligheter gjennom det nye testanlegget. 

- Eksempel på materialer som kan testes kan være fra lavtrofiske råvarer som tang og tare, mask fra bryggerier, biorest fra biogassanlegg eller rekeskall, for å nevne noen. Med muligheten til å teste og validere egne råstoff og produkter i anlegget, vil flere produksjonsbedrifter både kunne forbedre sin ressursutnyttelse og skape nye produkter og verdikjeder, forteller han.

Etterlyser innspill på lokasjon 

Wasmuth oppfordrer allerede nå industriaktører til å ta kontakt for å gi innspill om sine behov, eller forslag til lokasjoner og samarbeidsformer. De ønsker gjerne konkrete innspill fra mulige samarbeidspartnere som ser potensiale i et komplett prosesshus for industrien og som gjerne vet om en egnet lokasjon for dette. 

- Tett dialog med markedet og industriell symbiose er viktige suksesskriterier i prosjektet, poengterer Wasmuth.

Bioretur har lang erfaring med å jobbe direkte mot forskningsmiljøer bl.a NIBIO, SINTEF og NORCE. Wasmuth håper nå at dette kan stimulere til flere tverrfaglige forskningsprosjekter. 

- Vi har ekspertisen på behandling av våtorganiske materialer, men vår erfaring er at desto mer man vet, desto flere nye spørsmål melder seg».

Målet er å etablere, utvikle og tilgjengeliggjøre pilotanlegg som kan inngå i en nasjonal testplattform for industriell forskning, innovasjon og samarbeid. Bioretur og OINC jobber tett med forskningsinstitusjoner, havbruksnæringen, leverandører og industriklynger. I tillegg har vi dialog med myndighet og forvaltning slik at utilsiktede regulatoriske hinder kan fjernes. 

- Gjennom deling av kunnskap og ressurser, håper vi å akselerere overgangen til en mer bærekraftig og effektiv utnyttelse av biologiske ressurser på tvers av industrier og over hele verdikjeder, avslutter Horn.