FHF

Målet med prosjektet er å styrke biosikkerheten i RAS-anlegg ved ny kunnskap om patogene mikroorganismers følsomhet mot desinfeksjonstiltak og overlevelse i RAS-anlegg.
Målet med prosjektet er å styrke biosikkerheten i RAS-anlegg ved ny kunnskap om patogene mikroorganismers følsomhet mot desinfeksjonstiltak og overlevelse i RAS-anlegg.

Lyser ut prosjektmidler til biosikkerhet i RAS og inviterer til dialogmøte

FHF prioriterer forskning på produksjon av robust smolt gjennom ny utlysning og invitasjon til dialogmøte.

Publisert

For å kunne etablere beste praksis for god drift, kontroll og smittesikring i RAS-anlegg trengs mer grunnleggende kunnskap om de utfordrende mikroorganismene.

  • I hvilken grad kan disse agens etablere seg i biofilm både i reaktor og i andre deler av anlegget?
  • Hvordan påvirkes de av miljøendringer i vannet og endringer i bakteriesamfunnet?
  • Hvor lenge overlever de i en RAS-avdeling uten fisk?
  • Hvilken følsomhet har de for desinfeksjonstiltak tillatt brukt i akvakulturanlegg?

- Svar på disse spørsmålene er essensielle både ved hygienisk design av RAS-anlegg, og ved planlegging av produksjonen og etablering av brakkleggingsprosedyrer og generelle biosikkerhetsrutiner. Det skriver FHF i en nyhetssak.

Målet er å styrke biosikkerheten i RAS-anlegg ved ny kunnskap om patogene mikroorganismers følsomhet mot desinfeksjonstiltak og overlevelse i RAS-anlegg.

Seminar om produksjon av stor laksesmolt 6. september

Som et ledd i satsingen på robust smolt inviteres det til dialogmøte om produksjon av stor laksesmolt.

Prosjektet «Kunnskapskartlegging – produksjon av stor laksesmolt», har som målsetting å kartlegge dagens praksis for å så gi en anbefaling om hva som er bedre praksis for produksjon av stor laksesmolt under ulike scenarioer.

For å komme fram til gode anbefalinger ønskes det tett dialog med næringsaktører, biologier og fiskehelseansvarlige for å kartlegge dagens praksis, utfordringer, hva som fungerer godt og mindre godt i produksjonen av stor smolt.

I dialogmøtene vil prosjektets resultater (så langt) bli presentert og det vil legges til rette for dialog om erfaringer, utfordringer og muligheter som kan resultere i en bedre praksis for produksjon av stor laksesmolt i fremtiden.

For mer informasjon og påmelding til seminaret se her