Bjarne Reinert, konserndirektør havbruk i Lerøy.

Lerøy undersøker smittevei for BKD

Smittesituasjon på stamfisk forventes å ha liten innvirkning på produksjon, melder selskapet.

Publisert

Den 9. juni gjorde LSG påvisning av arvestoff fra bakterien som forårsaker bakteriell nyresyke (BKD) på stamfisk av laks fra lokalitet Urda i Halsafjorden.

- Påvisningen skjedde som følge av robuste interne kontrollrutiner på slaktelinje og dyktige ansatte, sier Bjarne Reinert, konserndirektør havbruk i LSG.

Smitten er oppdaget i samme region hvor vi har hatt BKD-påvisning på to matfisklokaliteter og hvor vi har gjennomført nødvendige tiltak, herunder å slakte ut fisk.

- Vi har varslet Mattilsynet lokalt, fiskehelsenettverket og naboaktører, sier Reinert.

Mulig effekt på videre produksjon?

LSG kan ikke utelukke at bakterien finnes hos stamfisk som var planlagt benyttet til rognproduksjon. Dette gjelder 7200 fisk, hvor de vurderer at risikoen er for høy til å kunne benytte denne i videre rognproduksjon.

Det er opprettet dialog med ekstern leverandør og rogn av samme kvalitet vil bli levert til LSGs smoltproduksjon fra andre stamfiskpopulasjoner.

Smittekilde ukjent

Smittekilden er ikke kjent, og det pågår undersøkelser for å avdekke mulig smittevei. Sykdommen finnes på villfisk og det kan ikke utelukkes at opprinnelig smittekilde er villfisk i området, avslutter Reinert.