Hans Runshaug (t.v.) viser frem Blue Oceans avvanning- og tørkeløsninger under HavExpo
Hans Runshaug (t.v.) viser frem Blue Oceans avvanning- og tørkeløsninger under HavExpo

Blue Ocean Technology leverer slamløsninger til Gigante Salmon

Blue Ocean Technology AS har i dag inngått kontrakt for levering av sitt containerbaserte slambehandlingsanlegg til det som skal bli Gigante Salmon Rødøy sitt landbaserte matfiskanlegg.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten omfatter ifølge daglig leder i Blue Ocean Technology, Hans Runshaug, avvanning med Blue Ocean Technology sin kjerneteknologi .

- Det innbefatter både vårt båndfilter og skrupresse. Gigante har også opsjon på slamtørkeren vår, basert på lavenergiløsning med absorbsjonsteknologi og varmegjenvinning, sier han.

Han forteller at de har jobbet med prosjektet en stund, der de leverte tilbud for flere år siden.

- Så har Gigante jobbet med å få alt fra tillatelser og finansiering på plass, før de nå altså var klar for å inngå den endelige kontrakten. At de landet på oss synes jo vi var svært gledelig, sier Runshaug.

Han beskriver anlegget til Gigante Salmon som et stort og viktig anlegg innen landbasert matfiskproduksjon, med full kontroll på alle utslipp og hele verdikjeden.

- Anlegget vil ha en høy miljøprofil med fokus på energieffektive løsninger – og gode nedstrømsløsninger, sier han.

Han forklarer at prinsippet bak løsningen de har utviklet er at den skal bruke minst mulig areal, med lavest mulig energiforbruk og få et produkt med så lite vann som mulig.

- Men det er ikke alltid at det rette er å fjerne alt for mye vann. Skal sluttproduktet brukes til biogass, så ønsker vi at det skal være litt vått.

Tenker energiøkonomi

For Gigante Salmon er det å bruke så lite energi som mulig en viktig rettesnor.

- Denne løsningen fra Blue Ocean Technology passer godt inn i vårt konsept. Vi setter energiøkonomi høyt, og en energieffektiv løsning for slambehandling går rett inn i vår strategi, sier Helge E. W. Albertsen, CEO i Gigante Salmon AS.

Gigante Salmon Rødøy AS har tillatelse til å produsere 13 731 MTB på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune på Helgeland. Byggingen startet høsten 2021, og produksjonsstart er planlagt andre halvår 2023.

Selskapet forteller de legger stor vekt på driftssikkerhet med prediktiv maskinovervåking.

Programvaren som skal brukes er utviklet i samarbeid med Schneider Electric. Blue Ocean Technology har et eksklusivt samarbeid med Schneider world-wide innen slam- og vannbehandling.

Hans Runshaug sier de utvikler egen teknologi tilpasset de restproduktene som oppdrettsanlegg produserer og har flere løsninger som tilpasses den enkelte oppdretters behov, både på land og i sjø.

- Det er ganske mye slam som produseres. VI regner med en faktor slam vs fisk produsert på 1,4 fra RAS-anlegg og mellom 1,1 til 1,2 fra gjennomstrømmingsanlegg. Vi jobber nå med en løsning der vi vil benytte pyrolyse til å lage biokull som siden brukes til produksjon av matjord. Da vil både nitrogen og fosfat bli tatt vare på noe som er viktig i et bærekraftsperspektiv, sier han.