Planskisse over Cermaqs anlegg på Veines.
Planskisse over Cermaqs anlegg på Veines.

Cermaq får tommelen opp fra Fiskeri­direktoratet for nytt settefisk­anlegg

Fiskeridirektoratet region Nord har uttalt seg om søknaden til Cermaq om å få bygge et settefiskanlegg i Veines i Breivikbotn i Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

I et brev til Troms og Finnmark fylkeskommune skriver de at de «har ingen innvendinger mot omsøkt akvakulturtillatelse».

Tidligere har vi skrivet om at Cermaq hadde sendt søknaden om få etablere settefiskanlegget.

I selve søknaden har de oppgitt et tall på 15 millioner settefisk årlig, men kommunikasjonsansvarlig i Cermaq, Astrid Aam, har fortalt til LandbasedAQ at de planlegger å bygge anlegget med RAS-teknologi, og planen deres er å produsere ca. 12 millioner postsmolt pr.år.

Fiskeridirektoratet påpeker imidlertid at utfyllingen og etablering av kai og molo vil være i direkte konflikt med et registrert gyteområde for rognkjeks, der et gyteområde strekker seg fra østsiden av Veines og vestover til Ramneset.

- Utfylling og etablering av anlegget vil påvirke det registrerte gyteområdet for rognkjeks negativt, og gyteområdet vil innskrenkes i forhold til arealet gyteområdet utgjør i dag. Som følge av at tiltaket skjer i ytterkant av gyteområdet, og at kun en mindre del av gyteområdet vil bli berørt, vurderer vi at den negative påvirkningen samlet sett ikke er stor nok til at vi vil fraråde etableringen av anlegget, skriver direktoratet.

Prosjekt Postsmolt Finnmark

I et plandokument skriver Rambøll at selv om Cermaq Norway har 25 sine 40 av sjølokaliteter i Finnmark, har selskapet har per i dag ingen settefiskanlegg i regionen.

- I den anledning har selskapet igangsatt prosjektet Postsmolt Finnmark. Prosjektet går ut på å utvikle og bygge et nytt smoltanlegg i Finnmark med en årlig kapasitet på ca. 10-12 millioner smolt eller 3500 tonn. Prosjektet er etablert som en del av Cermaq Norge sin strategi om å optimalisere tilgang på smolt for egen produksjon i sjø, minimere biologisk risiko i produksjonen, redusere smolt-kostnader og muliggjøre vekst. Postsmolt Finnmark-prosjektet har, etter nøye vurderinger, valgt Veines ved Breivikbotn på Sørøya som lokalitet. Valget er primært gjort på bakgrunn av tilgang til vannkilde av god kvalitet, biosikkerhet, tilgjengelig infrastruktur og avstand til Cermaq sine sjølokaliteter, skriver Rambøll.

Prosjektet har også en målsetting om å skape 20-25 nye arbeidsplasser.

De skriver videre at mange ulike lokaliteter i Troms og Finnmark har blitt vurdert som lokalitet, men at Breivikfjorden har blitt valgt primært på grunn av tilgang til vannkilde av god kvalitet, infrastruktur i området og nærhet til Cermaq sine produksjonsanlegg på sjø.

Ifølge en artikkel fra iFinnmark fra desember i fjor vil hovedbyggeaktivitet være i 2023 og 2024, og det er ventet at 60–80 personer vil oppholde seg på øya i byggefasen, med inntil 100 personer i perioder.

Driftsstart på anlegget er estimert til å være i løpet av 2025.

På sin Facebookside skriver Siv. ing Pål Pettersen at han er engasjert som byggeleder for prosjektet.

Imidlertid understreker Astrid Aam at en endelig avgjørelse om bygging planlegges for første kvartal 2023.