Lago Sofia er en settefiskprodusent i Chile som nå er sertifisert med god fiskevelferd.

Første smoltfarm sertifisert for dyrevelferd i Chile

Smoltprodusenten Lago Sofia har fått høyeste skår når det kommer til en rekke prosedyrer, praksiser og protokoller som alle har som mål å forbedre velferden til oppdrettsfisken. Aktører tror dette bare er en begynnelse og at slik sertifisering etter hvert kan bli lovpålagt, også globalt.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet Lago Sofia forteller i en pressemelding at de i flere år har optimalisert utformingen av settefiskanlegget, jobbet med økning av bevisstheten om dyrevelferd blant sine ansatte og finjustert produksjonsprosesser. Denne uken (21. november) ble de altså endelig sertifisert etter «WELF CERT-standarden», utstedt av sertifiseringsfirmaet FSTeam, som er støttet av den chilenske dyrevelferdsforeningen og basert på lokale forskrifter samt anbefalinger fra Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIE).

Det chilenske selskapet oppnådde ifølge pressemeldingen den høyeste graden oppfyllelse av «Dyrevelferd i produksjonssystemer for oppdrettsfisk» i WELF CERT-standarden.

Her viser de ansatte frem det synlige beviset på at de er sertifisert.

Ifølge Miguel Portus, administrerende direktør i Lago Sofia, startet selskapet sertifiseringsprosessen for seks år siden, da de begynte å bygge om settefiskanlegget og planlegge å innføre beste praksis for dyrevelferd.

Deretter fikk de støtte fra forsker og spesialist i dyrevelferd ved Universitetet i Stirling, Sunil Kadri, som hjalp dem med å øke bevisstheten blant ansatte og understreke viktigheten av dyrevelferd.

- De siste to årene begynte vi å jobbe med prosedyrer, etablere hva som kunne forbedres og optimaliseres, og deretter begynte vi å gjøre justeringer i spesifikke prosesser, fôrings- og vaksinasjonsprotokoller, sier adm dir Miguel Portus.

- Man kan snakke om kortison- og kortisolnivåer; tetthet; fôringspraksiser; styring; tilsetningsstoffer eller produkter brukt i oppdrett, men i virkeligheten kommer alt ned til ansvarlig og respektfullt oppdrett, sier han.

Han påpeker at et stabilt miljø er viktig for smoltenes trivsel.

- Den eneste måten å virkelig kontrollere variablene i fiskeoppdrettet på er med RAS, som gir så muligheter for nøyaktig styring av de nødvendige parameterne som forbedrer effektiviteten.

Glade laks: Denne fisken er dokumentert med god fiskevelferd.

-Handler om bedriftskultur

Ettersom det å overholde denne standarden i dag er frivillig og ikke et lovpålagt krav, er implementeringskostnadene en avgjørende faktor om man velger man skal følge denne tilnærmingen. Selv om kostnadene er betydelige, er det ifølge Portus billigere å implementere denne standarden når man bygger et landbasert anlegg fra grunnen av, i stedet for å tilpasse en eksisterende anlegg til nye praksiser.

- Når alt kommer til alt, handler det om tid og bedriftskultur. Med andre ord, hvis alt starter bra fra toppen, og det er en overbevisning om at dette ikke bare bidrar til kvaliteten på fisken, men også hjelper til med å forbedre prosessene og gi løsninger for endringer i retning som skjer, så er det verdt det, sier han.

- Vil bli lovpålagt

Roberto Becerra er veterinær og administrerende direktør i sertifiseringsorganet FSTeam.

Roberto Becerra er veterinær og administrerende direktør i sertifiseringsorganet FSTeam. Han sier at formålet med WELF CERT-sertifiseringen ikke er å kunne selge produkter til en høyere pris.

- Vårt motto er å «demokratisere dyrevelferd». Vi ønsker at alle som er interessert i dyrevelferd skal kunne kjøpe sertifiserte produkter fra supermarkeder uten å måtte betale mer for dem, sier han.

Han tror man kommer til å se flere lovpålagte krav om dette globalt sett.

- Generelt sett er dyrevelferd i dag en voksende bekymring for forbrukere og lovgivere, så jeg tviler ikke på at det vil bli innført mer lovgivning over tid, sier han.

Også i matfisknæringen 

Lago Sofia produserer fisk til størrelser mellom 130 g og 250 g. Ettersom de bare er involvert i den første fasen av produksjonsprosessen for oppdrettet laks, vil det ifølge Portus være interessant å observere hvordan denne tilnærmingen kan bli anvendt i hele laksenæringen i Chile.

- Jeg er sikker på at andre lakseprodusenter vil følge det samme eksempelet. Industrien har jobbet med dette spørsmålet en stund nå og de følger nøye med, sier han.