Med oppkjøpet av Compocean satser ENTEC brimer enda sterkere på bla. det landbaserte oppdrettssegmentet.
Med oppkjøpet av Compocean satser ENTEC brimer enda sterkere på bla. det landbaserte oppdrettssegmentet.

ENTEC Brimer har kjøpt teknologiselskap

Teknologiselskapet Compocean i Bærum, som bl.a. driver med krevende kompositt-konstruksjoner, blir en del av ENTEC-konsernet sin satsning innen komposittmaterialer når ENTEC Brimer nå kjøper 100% av Compocean.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet ENTEC Brimer er fra før en av Europas større produsenter av tanker, høydebasseng og oppdrettsskar i komposittmateriale.

- Kjøpet av Compocean styrker vår markedsposisjon for subsea beskyttelsesstrukturer innen offshore vind og olje& gass. Videre sikrer vi tilgang på nødvendig ekspertise, og det gir ENTEC Brimer og søsterselskapet ENTEC Norpartners mulighet til å levere enda større og mer komplekse konstruksjoner, skriver selskapet i en pressemelding.

- Det er stor konkurranse om de flinkeste folkene, og vi har lenge sett behovet for økt kapasitet på design, modellering og beregning av komposittstrukturer. Gjennom kjøpet av Compocean sikrer vi dette, sier konsernsjef Håvard Haanes i ENTEC.

Fra venstre: Stein Vegard Hansen, Lars Holm, Arnt Frode Brevik, Håvard Haanes (Entec), Geir Huseby, Håkon Weum
Fra venstre: Stein Vegard Hansen, Lars Holm, Arnt Frode Brevik, Håvard Haanes (Entec), Geir Huseby, Håkon Weum

Ser frem til nytt eierskap

Compocean ble etablert i 2006 og har ifølge pressemeldingen vært en av pionerene i å utvikle og levere store kompositt konstruksjoner for offshore olje og gassindustri. Compocean har også samarbeidet nært med maritim industri og som en del av den grønne omstillingen blant annet levert et større komposittseil til en japansk skipsbygger.

- Som et selskap under ENTEC Brimer vil Compocean fortsette med å utvikle innovative løsninger og gi støtte til ENTEC sin satsing innen offshore og landbasert industri, og også bygge videre på det mangeårige samarbeidet med fabrikasjon av komposittprodukter med ENTEC selskap i Latvia, skriver de.

- Vi har over tid vurdert å bli en del av et større miljø. Vi opplever at ENTEC Brimer har produkter og strategi der vår kompetanse vil komme til sin rett. Samtidig har vi utviklet god kjemi, og ser frem til å bli en integrert del av et spennende konsern, sier Arnt Frode Brevik, daglig leder i Compocean.

Selskapet har vært et av de få frittstående selskapene i Norge med denne typen kompetanse, og er samtidig en etablert EPC-aktør (Engineering, Procurement & Construction). Virksomheten vil bli innlemmet i konsernet som et datterselskap til ENTEC Brimer.

Videre vekst

Komposittkar hos Cermaq Forsan
Komposittkar hos Cermaq Forsan

I fjor kjøpte ENTEC komposittprodusenten Norpartners for å øke produksjonskapasiteten på komposittmaterialer, og konsernsjef Haanes forventer at med Compocean inn i konsernet vil det være en god industriell plattform for å videreutvikle og tilby flere produkter og løsninger. Han lister opp både de sterkt voksende markedene for kompositter til subsea og vind, men også videre vekst i landbasert oppdrett, fiskebardeiding og industri, og i kommunaltekniske markedet.