Ny forskning

Forsøket ble utført ved Danmarks Tekniske Universitets (DTU) forskningsfasiliteter i Hirtshals
Forsøket ble utført ved Danmarks Tekniske Universitets (DTU) forskningsfasiliteter i Hirtshals

Effekter av ozonering og skum­fraksjonering på kondisjon og fysiologi hos regnbueørret i RAS

Forskere ved det danske DTU har konkludert med at ozonering og skumfraksjonering kan gi en bedret vannkvalitet i RAS, som igjen kan gi en bedret tilstand på fisken.

Publisert Sist oppdatert

Høydepunkter

Studien som er publisert i Aquaculture konkluderer med:

Forskerne bak

ManuelGesto

Kim JoãodeJesus Gregersen

Lars-FlemmingPedersen

Alle fra avdeling for akvakultur, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Hirtshals

  • Ozonering og skumfraksjonering ble testet i ferskvanns-RAS.
  • Ørretyngel ble utsatt for ozonering og/eller skumfraksjonering i 8 uker.
  • Velferd ble vurdert med ytre skader, stress-, redoks- og metabolske indikatorer.
  • Både ozonering og skumfraksjonering forbedret tilstanden i fiskens hudlag
  • Skumfraksjonering hadde en liten effekt for å forbedre fiskens kondisjonsfaktor.

Abstrakt

Den kombinerte bruken av ozonering og skumfraksjonering forbedrer vannkvaliteten betydelig i ferskvanns RAS. I en fersk studie ble både antall og totalt volum av suspenderte partikler redusert med henholdsvis 89 % og 76 %, vannturbiditeten ble forbedret med 79 % og bakterieaktiviteten ble redusert med 90 %, sammenlignet med kontroll-RAS.

I denne studien vurderte man effekten av disse forbedringene i vannkvalitet på velferdsstatusen til yngel av regnbueørret som lever i RAS.

Ozon- og skumfraksjonering ble påført separat eller i kombinasjon i en to-ganger to faktoriell design med triplisert individuell RAS. Forsøket var 8 uker langt og velferden til fisken ble vurdert i uke 4 (midtveis) og uke 8 (finale).

Fiskenes velferd ble vurdert ved hjelp av en kombinasjon av variabler knyttet til fysiologisk stress, oksidativt stress, vekstevne, energimetabolisme og ytre skader.

Fôrmengder ble holdt konstant under studien for å opprettholde homogene vannkvalitetsforhold gjennom studien, noe som resulterte i en avtagende spesifikk fôrrasjon under eksperimentet. Restriktiv fôring påvirket en rekke variabler relatert til den metabolske tilstanden til fisken, men disse effektene var like for alle behandlinger.

Effektene av ozonering, skumfraksjonering og deres kombinasjon på fiskevelferd var beskjedne.

Både ozon- og skumfraksjonering førte til forbedret hudtilstand på fisken, og så ut til å virke komplementært når de ble påført sammen.

Videre hadde skumfraksjonering en liten signifikant effekt for å forbedre fiskens kondisjonsfaktor i forhold til fisken i RAS uten skumfraksjonering.

Mens størrelsen på de beskrevne effektene var små, var de et resultat av kortvarig eksponering for den forbedrede vannkvaliteten. Ytterligere studier bør fokusere på å undersøke de langsiktige effektene av ozonering og skumfraksjonering på fiskevelferden i RAS-basert akvakultur.

Related articles

Forskningsartikler