Illustrasjon av landbasert matfisk- og smoltanlegg med tilhørende driftsbygninger, samt anlegg for slakteri og videreforedling.
Illustrasjon av landbasert matfisk- og smoltanlegg med tilhørende driftsbygninger, samt anlegg for slakteri og videreforedling.

Positive til nytt landbasert anlegg

Eco Seafood har planer om å etablere et nytt landbasert anlegg for produksjon av settefisk og matfisk på Kråkøya i Nærøysund kommune i Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Flere instanser har gitt positive svar i forbindelse med planene. Det viser dokumenter LandbasedAQ har fått innsyn i.

Anlegget har blitt omsøkt for en årsproduksjon på 9,2 millioner settefisk på ca 130 gram, tilsvarende 1 200 tonn og matfisk av laks og regnbueørret med årlig produksjon på 45 000 tonn, opp mot 5 kilo.

Anlegget planlegges på sikt å omfatte hele produksjonsprosessen fra klekkeri og smoltanlegg til ferdig slaktet fisk samt foredling.

Kombinerer teknologier

Sjøvann til anlegget skal tas inn ved etablering av vanninntak øst for den sørlige delen av Kråkøya.

Oversikt over planene.
Oversikt over planene.

I settefiskanlegget vil det bli benyttet RAS-teknologi, i postsmoltanlegget vil det bli benyttet teknologi for gjenbruk av vann (FTS-R), og i matfiskanlegget vil det bli benyttet teknologi for gjennomstrømming og gjenbruk av vann.

Selskapet planlegger inntak og utslipp av sjøvann på opp mot 1.890 m3/min i forbindelse med anlegget. Anleggets antatte ferskvannsbehov er beregnet til et gjennomsnitt på 1.200 l/min og opp mot 1.450 l/min, men de opplyser at det kan bli både større og lavere.

- Alt ferskvann planlegges dekket inn ved avsalting av sjøvann, heter det i søknadsdokumentene.

Fiskeridirektoratet region Midt skriver i en uttalelse til søknaden at de vurderer at nytt settefisk- og matfiskanlegg ikke vil medføre noen økt negativ effekt for fiskeriinteressene med tanke på arealbruk i sjøområdet utenfor lokaliteten.

Nærøysund kommune har heller ingen merknader til søknaden fra Eco Seafood.

Bjørn Grenne, rådgiver i Trøndelag fylkeskommune opplyser til LandbasedAQ at søknaden til Eco Seafood ikke er ferdig behandlet.

- Vi venter på svar fra to av sektormyndighetene. Svar må foreligge før saken tas til avsluttende behandling, skriver han.