Salmon Evolutions fase 1-utbygging på Indre Harøy. Nå vil de antagelig gå i gang med fase 2 til høsten.

Salmon Evolution hentet 365 millioner. Nå ser de mot 18 tusen tonn

Salmon Evolution ASA gjennomføre tirsdag en rettet emisjon som ga dem bruttoproveny på omtrent NOK 365 millioner – som var godt over de 300 de måtte få inn for samtidig å utløse en låneøkning på 675 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det ble i emisjonsprosessen til delt 48 666 666 nye aksjer i selskapet hver til en tegningskurs på NOK 7,50 per aksje.

Følgende primærinnsidere selskapet og deres nært tilknyttede selskaper ble tildelt aksjer:

  • Ronja Capital AS, et selskap nært knyttet til Tore A. Tønseth (styreleder), ble tildelt 2,266,666 aksjer.
  • Bondø Invest AS, et selskap nært knyttet til Vibecke Bondø (styremedlem), ble tildelt 2,666,666 aksjer
  • Dongwon Industries, et selskap nært knyttet til Eunhong Min (styremedlem), ble tildelt 1,888,266 aksjer
  • Stette Invest AS, et selskap nært knyttet til Peder Stette (styremedlem), ble tildelt 666,666 aksjer
  • Jawendel AS, et selskap nært knyttet til Jan-Emil Johannessen (styremedlem), ble tildelt 133,333 aksjer
  • Troha Invest AS, et selskap nært knyttet til Trond Håkon Schaug-Pettersen (CEO), ble tildelt 100,000 aksjer
  • Trollkyrkja AS, et selskap nært knyttet til Trond Vadset Veibust (CFO), ble tildelt 35,000 aksjer
  • Anno Invest AS, et selskap nært knyttet til Odd Frode Roaldsnes (CCO), ble tildelt 25,000 aksjer.

Selskapet opplyser at de i forbindelse med den planlagte emisjonen også har inngått en avtale med sine bankforbindelser blant annet å øke gjelden med NOK 675 millioner til totalt NOK 2.225 millioner, for delvis finansiering av fase 1, samt delvis finansiering av byggingen av fase 2 av det landbaserte oppdrettsanlegget på Indre Harøy.

En av betingelsen for gjeldsøkningen var at emisjonen innhentet et bruttoproveny på minimum NOK 300 millioner. 

Sammen med den emisjonen anslås det at de da har sikret å fullt ut finansiere utbyggingen av fase 2 på Indre Harøy, med en buffer.

Øke til 18 000 tonn 

Med banklånet og emisjon på plass, sier Salmon Evolution at de har til hensikt å gå videre med utbyggingen av fase 2 på Indre Harøy. 

– Etter to års drift og seks vellykkede slaktinger i fase 1, har selskapet identifisert flere optimaliseringer i produksjonsplanen som skal implementeres i fase 2. Disse optimaliseringene vil resultere i en forbedret fase 2, anslått til å legge til ytterligere 10 100 tonn HOG kapasitet til den nåværende fase 1 kapasiteten på 7900 tonn HOG. 

Som sådan anslås den totale produksjonen fra fase 1 og fase 2 å øke til 18 000 tonn HOG. 

Økningen i planlagt produksjon fra Fase 2 oppnås gjennom økt tankkapasitet ved å utnytte eksisterende infrastruktur.

De nåværende anslåtte kapitalutgiftene for den forbedrede fase 2 på Indre Harøy er NOK 2.200 millioner i tillegg til NOK 200 millioner i prosjektreserve, og inkluderer kapitalutgiftene for den ekstra tankkapasiteten som for øyeblikket anslås til omtrent NOK 350 millioner. 

Starter kanskje bygging i Q3

Videre anslår selskapet for øyeblikket at byggingen av fase 2 vil starte i tredje kvartal 2024, men de sier samtidig at ingen endelige beslutninger eller avtaler er inngått for byggingen av fase 2 eller den potensielle ekstra tankkapasiteten.

Potensiell etterfølgende emisjon

Styret har også opplyst at de vil vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre en etterfølgende emisjon til tilbudsprisen. 

Enhver slik etterfølgende emisjon, hvis aktuelt, vil i så fall bli rettet mot eksisterende kvalifiserte aksjonærer i selskapet per 18. juni 2024 som ikke ble tildelt tilbudt aksjer i emisjonen.