Første innsett av smolt i pilotanlegget på Skålevik ble foretatt tidlig i oktober 2023 og denne fisken skal settes i sjø i mars/april 2024

En ny leverandør av RAS-anlegg ser dagens lys

Leirvik Group AS, som eier Leirvik AS på Stord, har i dag gått inn som 50 % eier i Bergensbaserte Searas AS, som har utviklet en rekke nye løsninger rettet mot landbasert oppdrett.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser aktørene i en melding til LandbasedAQ.

Leirvik Group AS vil nå utvikle Searas videre sammen med gründerne i selskapet og Leirvik Group AS legger med dette hele sin satsing på akvakultur inn i Searas. Leirvik Group sin inntreden på eiersiden i Searas bygger på et tett samarbeid mellom de to aktørene som har pågått siden 2020. 

Partene har, med støtte fra Innovasjon Norge og Bremnes Seashore som pilotkunde, utviklet, designet, bygget og satt i drift et lukket oppdrettsanlegg for produksjon av laks på land. Dette er basert på et helt nytt prosessdesign for denne typen anlegg utviklet av Searas. 

Stabil vannkvalitet

Selskapet, som har fått navnet OptiRAS AS, blir et 100 % eid datterselskap av Searas AS.

OptiRAS, består av standardmoduler tilpasset ulike produksjonsvolum som produseres på verft og som løftes på plass på installasjonsstedet. Anlegget er flyttbart, karmaterialet er resirkulerbart, og tiden fra en investeringsbeslutning til start av produksjon kan kuttes vesentlig ned, melder selskapet.

- OptiRAS gir lave energikostnader og tilbyr helt nye løsninger når det gjelder vannbehandling og resirkulering av vann som resulterer i svært høy og stabil vannkvalitet gjennom hele produksjonssyklusen. Prosessløsningen i OptiRAS er basert på helt andre og nye prinsipper enn det som finnes i eksisterende resirkuleringsanlegg, skriver de.

Eget RAS-selskap

Første innsett av smolt i pilotanlegget på Skålevik ble foretatt tidlig i oktober 2023 og denne fisken skal settes i sjø i mars/april 2024. Fiskens utvikling i pilotanlegget følges tett opp, og så langt er veterinærens dom at OptiRAS-anlegget produserer lytefri fisk. 

Eldar Lien i Searas viste LandbasedAQ for en stund tilbake rundt på pilotanlegget.

-Basert på den positive responsen i markedet for OptiRAS-løsningen har partene funnet det riktig å etablere et eget selskap som skal forestå design, produksjon, leveranse og service av lukkete produksjonsanlegg for fisk. Selskapet, som har fått navnet OptiRAS AS, blir et 100 % eid datterselskap av Searas AS.

- For Searas AS er dette en milepæl i selskapets utvikling ved at vi nå får om bord en industriell eier med lang erfaring fra store og komplekse EPC-leveranser til offshore, og som gjør oss i stand til å ta opp konkurransen med andre norske og internasjonale leverandører av resirkuleringsanlegg, sier Eldar Lien, daglig leder i Searas AS.

- For Leirvik Group AS er dette et viktig strategisk steg i satsingen på akvakultur og vridningen mot nye markeder. Leirvik sin styrke og kompetanse på gjennomføring av prosjekter sammen med Searas AS sitt sterke teknologi og utviklingsmiljø innen akvakultur passer svært godt samme, sier Helge Gjøsæter i Leirvik Group AS.

Partene er enige om at detaljer knyttet til selve aksjetransaksjonen ikke vil bli publisert.