Bård Hjelmen og Arne Sekkingstad jobber med rundt ti andre for å få på plass alle reguleringsplaner og tillatelser for anlegget til Norwegian Mountain Salmon.
Bård Hjelmen og Arne Sekkingstad jobber med rundt ti andre for å få på plass alle reguleringsplaner og tillatelser for anlegget til Norwegian Mountain Salmon.

- Med dette kravet vil vi bruke 23 millioner kWh mer

Norwegian Mountain Salmon har i et høringssvar for nytt regelverk for landbasert oppdrett, regnet på hva et krav om bunn i anlegget over havnivå vil ha å si for dem.

Publisert Sist oppdatert

Før sommeren sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut på høring et forslag om endringer i regelverket for oppdrett på land.

Høringsfristen for forslaget ble opprinnelig satt til 30. august, men departementet har besluttet å utvide fristen. Ny frist er så langt ikke satt.

Norwegian Mountain Salmon som bl.a. planlegger å bygge et landbasert matfiskanlegg på Utsira i Rogaland skriver i sitt høringssvar at de er enige i at en vurdering av anleggets plassering bør baseres på en naturlig språklig forståelse slik som klare tilfeller av henholdsvis «i sjø» og «på land» som skissert i høringsnotatet.

Bli abonnent hos LandbasedAQ

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med LandbasedAQ.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

LAQ Komplett Kampanje

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 4 Utgivelser av LandbasedAQ
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2028,-

KJØP

LAQ Komplett Kampanje Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 4 Utgivelser av LandbasedAQ
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2028,-

KJØP

LAQ Digital Komplett

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

LAQ Digital Komplett Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

LAQ Pluss

 • Pluss saker
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 1188,-

KJØP

LAQ Pluss Personlig

 • Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 99,-

KJØP