Firda Settefisk Arnafjord kan produsere langt mer settefisk enn tidligere, etter at nødvendige godkjennelser kom i orden.
Firda Settefisk Arnafjord kan produsere langt mer settefisk enn tidligere, etter at nødvendige godkjennelser kom i orden.

Får syvdoble årsproduksjonen av settefisk

Firda Settefisk Arnafjord har fått godkjenninger til å utvide til en produksjon av 1500 tonn MTB.

Publisert Sist oppdatert

Firda Settefisk Arnafjord søkte tilbake i november 2020 om utvidelse av lokalitet Arnafjord i Vik kommune for oppdrett av laks og ørret.

Dokumenter LandbasedAQ har fått innsyn i, viser at selskapet nå har fått nødvendige godkjenninger til å utvide og selskapet kan nå produsere 1500 tonn årlig biomasse av settefisk og postsmolt på lokaliteten.

Fire utsett årlig

Selskapet forklarer i søknadsdokumentene at anlegget skal årlig produsere ca. 3,7 mill. settefisk fordelt på fire utsett, med maksimal ståande biomasse beregnet til 650 tonn.

- Settefisken vil ha en snittvekt på ca 400 gram, og fôrbruket vil være på 1430 tonn i året. Anlegget skal driftes som et gjennomstrømmingsanlegg med noe gjenbruk av vann, forklarer de i søknadsdokumentene.

Anlegget har en lang driftshistorikk. JoTo AS fikk tillatelse til etablering av settefiskanlegget for 1 million settefisk av laks i 1986. Utvidet utslippstillatelse for en produksjon på inntil 210 tonn årlig biomasse ble gitt til Arnafjord Settefisk AS i 2009. Anlegget er i dag drevet av Firda Settefisk Arnafjord AS, som nå har fått godkjent ca. en syvdobling av årsproduksjonen sammenlignet med tidligere tillatelser.