Ny forskning

Figurer fra den vitenskapelige artikklen
Figurer fra den vitenskapelige artikklen

Evaluerings­indeks for fiske­velferd (fWEI) basert på ytre morfologiske skader for regnbue­ørret i gjennom­strømmings­systemer

Tyske forskere har utført en studien for å evaluere pålitelige, praktiske velferdsindikatorer samt etablere en velferdsevalueringsindeks for regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) i landbaserte påvekstanlegg.

Publisert Sist oppdatert

Høydepunkter

Studien som er publisert i Aquaculture konkluderer med:

  • Ytre skader danner pålitelige indikatorer som gjenspeiler suboptimale oppdrettsforhold.
  • Ytre skader danner praktiske indikatorer angående tid, kostnader og bruk.
  • fWEI er et enkelt verktøy for å vurdere fiskevelferd basert på ytre skader.
  • fWEI kan brukes av oppdretter, veterinærer, sertifiserings- og overvåkingsprogrammer.
  • I tillegg til fWEI er det gitt en protokoll for atferdsobservasjoner.

Forskerne bak

Lina Weirup a,b

Carsten Schulz a,b

Henrike Seibel a

a) Fraunhofer Research Institution for Individualized and Cell-Based Medical Engineering (IMTE), Aquaculture and Aquatic Resources, Hafentörn 3, 25761 Büsum, Germany

b) Institute of Animal Breeding and Husbandry, University of Kiel, Hermann-Rodewald-Strasse 6, 24118 Kiel, Germany

Abstrakt

Vitenskapelige studier om fiskens smerteoppfattelse samt forbrukere som etterspør etisk produsert mat, har økt behovet for nøyaktig å bestemme fiskevelferd og å implementere standardiserte protokoller for sammenlignbare velferdsvurderinger i akvakultur.

Denne studien hadde som mål å evaluere pålitelige, praktiske indikatorer i anlegget og å etablere en velferdsevalueringsindeks for regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) påvekstanlegg i gjennomstrømmingssystemer.

Potensielle velferdsindikatorer, ble vurdert på ni forskjellige anlegg, inkluderte miljø- (vannforsyning, −utveksling, −kvalitet) og driftsparametere (tetthet, fôringshyppighet), atferd og helseobservasjoner (sykdom og adferd som indikerer lav velferd, sosial atferd, aktivitetsnivå), og ytre morfologiske skader (hud-, finne-, øye-, gjelleskader, skjelettdeformiteter, avmagring).

Hovedkomponentanalyse etterfulgt av multippel lineær regresjon viste at vanntilgang, vanntilgang per kg fisk, tid til fullstendig total vannutskifting, nitrogenforbindelser og aktivitetsnivå var de viktigste prediktorene for ytre morfologiske skader.

De direkte og indirekte effektene av suboptimale oppdrettsforhold resulterte i ytre morfologiske skader, noe som viser ytre skader som svært relevante velferdsindikatorer.

Ytre morfologiske skader, vurdert ved hjelp av fotografiske bilder med ulike alvorlighetsgrader av svekkelse, danner en metode som enkelt og raskt kan brukes uten materielle kostnader.

På grunn av begrenset pålitelighet og/eller gjennomførbarhet av miljø-, forvaltnings- og atferdsparametere var fiskevelferdsevalueringsindeksen (fWEI) utelukkende basert på ytre morfologiske skader.

fWEI oppsummerer ytre morfologiske skader, inkludert prevalens og alvorlighetsgrad, noe som resulterer i kategorier av veldig god til dårlig velferd.

FWEI kan brukes av oppdrettere, veterinærer, sertifiserings- og overvåkingsprogrammer.