Fredrikstad Seafoods sikter på å starte med oppdrett av yellowtail kingfish i andre eller tredje kvartal i 2023.
Fredrikstad Seafoods sikter på å starte med oppdrett av yellowtail kingfish i andre eller tredje kvartal i 2023.

Fiskeslam fra Fredrikstad blir biogass

Vannbehandlingsselskapet Sterner skal levere systemer for behandling av fiskeslam til Fredrikstad Seafoods. I deres satsing på landbasert oppdrett av en ny og eksotisk fisketype, er også ressursutnyttelse i et helt nytt fokus.

Publisert Sist oppdatert

I fjor annonserte Fredrikstad Seafoods at de skal satse på oppdrett av fisken yellowtail kingfish, og at produksjonen vil starte i løpet av året. Sterner skal levere teknologien som behandler slammet fra anlegget slik at det kan gå videre til lokal produksjon av biogass ved Frevar i Fredrikstad.

- Dette er spennende for oss. Vi ser frem til å bidra til en mer bærekraftig oppdrettsindustri samtidig som vi lærer enda mer om denne spesielle fisken, sier Robert Eliassen, leder for bærekraft og sirkulærøkonomi i Sterner.

- Behandling av slam er essensielt

Teknologien fra Sterner som skal brukes i Fredrikstad Seafoods anlegg har blitt testet med stor suksess på nettopp yellowtail kingfish i et pilotprosjekt i Danmark. Prosjektet har vært i regi av Sashimi Royal, et søsterselskap av Fredrikstad Seafoods. Dette prosjektet var avgjørende for at Sterner nå får mulighet til å innføre teknologien i stor skala i samarbeid med Fredrikstad Seafoods.

Fredrikstad Seafoods sammen med Sterner.
Fredrikstad Seafoods sammen med Sterner.

- Vi valgte Sterner som vår partner på grunn av deres teknologiske posisjon og kompetanse på bærekraftig oppdrett, sier Roger Fredriksen i Fredrikstad Seafoods. - Behandling av slam er essensielt for å opprettholde en sunn og bærekraftig oppdrettsvirksomhet, og Sterner har demonstrert en ekspertise og forpliktelse til bærekraft som gjør dem til den perfekte partneren for oss.

Etter at slammet er avvannet vil det bli levert til biogassproduksjon. Eliassen (Sterner) mener dette handler om å utnytte Sterners spisskompetanse og teknologi, med bærekraft og sirkulærøkonomi i fokus. I dagens konkurransesituasjon handler det om å utnytte alle ressurser, også slam. Og med mange tilsvarende anlegg i drift, og tilhørende driftsdata, er han trygg på at resultatene vil stå til forventningene.

- Flere aktører gjør store fremskritt på landbasert oppdrett, både på produksjons- og teknologisiden. Avfallshåndtering har vært en utfordring i en årrekke, og nå har vi teknologi som ikke bare bidrar til bærekraft i produksjonsleddet, men som også sikrer at slam kan brukes til å produsere sårt tiltrengt energi, både i form av strøm og varme. Dette er måten å tenke rundt all produksjon fremover, sier han.

Fredrikstad Seafoods sikter på å starte med oppdrett av yellowtail kingfish i andre eller tredje kvartal i 2023. Sterner og Fredrikstad Seafoods vil jobbe sammen for å sikre at dette prosjektet blir en suksess, og at anlegget kan være en modell for fremtidig bærekraftig oppdrett.