Fredrikstad Seafoods:

Konsernleder Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms har fortalt at Fredrikstad Seafoods vil gå bort fra landbasert laks i Norge på grunn av lønnsomheten. Selskapet planlegger oppstart av kingfish til neste år dersom tillatelsene går i boks, men vil fortsette med kombinert lakseproduksjon i store deler av 2023.
Konsernleder Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms har fortalt at Fredrikstad Seafoods vil gå bort fra landbasert laks i Norge på grunn av lønnsomheten. Selskapet planlegger oppstart av kingfish til neste år dersom tillatelsene går i boks, men vil fortsette med kombinert lakseproduksjon i store deler av 2023.

Planlegger kombinert laks- og kingfish produksjon til neste år

Fredrikstad Seafoods skal gå fra laks til kingfish produksjon på deres landbaserte anlegg, men selskapet planlegger kombinert produksjon store deler av neste år.

Publisert Sist oppdatert

Anlegget ble Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks, og selskapet startet produksjonen i Fredrikstad i mai/juni 2019, med første slakt i april 2020.

Konsernleder Bernt-Olav Røttingsnes i Nordic Aquafarms, hvor Fredrikstad Seafoods inngår sier til LandbasedAQ.no/Kyst.no at produksjonen i det landbaserte anlegget i plankebyen går godt.

- I fjor produserte vi rundt 770 tonn laks og solgte ca. 500 tonn i første halvår i 2022, og forventer en total produksjon i 2022 på 800-900 tonn, opplyser han.

Full produksjonskapasitet i anlegget er fra 1000-1500 tonn.

Fra laks til tropisk fiskeart

Som Kyst.no tidligere har omtalt skal selskapet gå bort fra landbasert laks, og heller over til den tropiske arten yellowtail kingfish, som er populært brukt til sushi.

- Vi produserer fortsatt laks av høy kvalitet, det er lav dødelighet og volumet går gradvis oppover. Vi forventer å produsere laks gjennom store deler av 2023. Det er for tidlig å anslå når siste produksjonsdag med laks vil være, da vi forventer å produsere laks og yellowtail kingfish parallelt i en periode, forteller han.

Salgsprisen på den nye arten er rundt 150 kroner kiloen, nær det dobbelte av lakseprisen, og selskapet tror på større inntjeningspotensial på denne arten enn laksen.

Oppdrettsselskapet har fått tillatelse til å drive oppdrett av yellowtail kingfish fra Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet i Norge, og har søkt Viken Fylkeskommune om endring av tillatelsen fra produksjon av laks til yellowtail kingfish.

- I mellomtiden forbereder vi oss på et bytte, forteller han.

Røttingsnes sier at søknaden er til behandling, og selskapet forventer tilbakemelding på søknaden i løpet av fem måneder, som han påpeker er standard behandlingstid på slike søknader i Norge.

Les også: Gir opp landbasert laks - men bare i Norge

Bygger nytt yngelanlegg i Danmark

Nordic Aquafarms produserer yellowtail kingfish i Danmark i dag, og har startet byggingen av et nytt bygg ved Sashimi Royal i Danmark for å utvide produksjonen av yellowtail kingfish i Danmark.

- Dette gjør vi for å legge til rette for å konvertere Fredrikstad Seafoods til yellowtail kingfish. Byggestart var i april i år, og vi forventer produksjonsstart i mars eller april 2023, sier Røttingsnes, og legger til:

- Utvidelsen av yngelproduksjonen ved Sashimi Royal i Danmark, gjør at vi dette anlegget kan levere fisk på 200-300 gram til Fredrikstad Seafoods. I tillegg planlegger vi små og store tilpasninger av Fredrikstad Seafoods slik at det er forberedt til overgangen.

Datterselskapet Maximus i Danmark har stamfisk for produksjon av yellowtail kingfish, og konsernsjefen har tidligere uttalt at selskapet har stor kompetanse på å produsere yngel av god kvalitet.

Oversiktsbilder viser eksisterende produksjonsbygg (RAS2020) for Sahsimi Royal i Danmark. Til venstre ser man byggegrop med påbegynt støp og montering av utstyr for nytt yngelanlegg, og til høyre ser man nytt bygg for renseanlegg for utløpsvann med to tanker som også er under oppføring.
Oversiktsbilder viser eksisterende produksjonsbygg (RAS2020) for Sahsimi Royal i Danmark. Til venstre ser man byggegrop med påbegynt støp og montering av utstyr for nytt yngelanlegg, og til høyre ser man nytt bygg for renseanlegg for utløpsvann med to tanker som også er under oppføring.

Røde tall for oppdrettsselskapet i fjor

Fredrikstad Seafoods:

Tall i millioner kroner 2021 2020
Omsetning4520
Driftsresultat-52-30
Driftsmargin-116%-153%
Res.f.skatt-62-41
EK-andel %41%38%

Nøkketall fra regnskapet til Fredrikstad Seafood for 2021 og 2020:

Omsetningen til det landbaserte oppdrettsselskapet økte fra 20 millioner i 2020 til 45 millioner kroner i 2021. Driftsresultatet gikk ytterligere i minus, fra negative 30 millioner til minus 52 millioner kroner.

Røttingsnes kommenterer at anlegget er fremdeles i en oppstartsfase, men årsresultatet for 2021 var allikevel ikke tilfredsstillende.

- Resultatet preges av at selskapet fortsatt er i en oppbyggingsfase, med lavere produksjon enn forventet maksimal produksjon, og med relativt lave laksepriser som følge av koronaepidemien, forklarer han.

Salgsprisene i 2022 for laks påpeker han er generelt vesentlig høyere enn i 2021.

- Salget fra Fredrikstad Seafoods har i stor grad fulgt den prisutviklingen. I et marked med svært høye priser er det utfordrende å oppnå en ytterligere høyere premium pris, sier han til LandbasedAQ/Kyst.no.

- Bedre enn regnskapet gav inntrykk for

Kornsernleder i Nordic Aquafarms, Bernt-Olav Røttingsnes forteller at han ikke er fornøyd med årsresultatet i fjor for Fredrikstad Seafoods, men påpeker at lønnsomheten i år vil stige ettersom produksjonen har økt.
Kornsernleder i Nordic Aquafarms, Bernt-Olav Røttingsnes forteller at han ikke er fornøyd med årsresultatet i fjor for Fredrikstad Seafoods, men påpeker at lønnsomheten i år vil stige ettersom produksjonen har økt.

Fredrikstad Blad skriver at ved årets utløp hadde oppdrettsselskapet 198 millioner i kortsiktig gjeld og forpliktelser, og kun 5,5 millioner i kontanter og fordringer. Røttingsnes kommenterer til nettavisen at likviditet var likevel bedre enn regnskapet gav inntrykk av.

En stor andel av de kortsiktige forpliktelsene var nemlig avsetninger relatert til rettssaken i 2020, hvor tingretten dømte selskapet til å betale 46 millioner kroner i erstatning til Grønkjær AS - entreprenøren som bygget oppdrettsanlegget.

Kjennelsen ble imidlertid anket til lagmannsretten, og i januar kom avgjørelsen: Ikke bare ble erstatningskravet fra tingretten slettet, men Fredrikstad Seafoods ble også tilkjent 77 millioner kroner i erstatning fra nevnte entreprenør.

I tillegg tok selskapet inn 150 millioner i en emisjon tidligere i år.