Frisk Fisk 2022:

Hjertemorfologi hos laks. Mens hjerte på bilde A (fra vill-laks) og B (fra oppdrettslaks) framstår som relativt normale, vurderes hjertefasong i bilde C og D som avvikende. Prosjektet søker å finne verktøy for objektiv, kvantitativ vurdering av slike avvik. Dette skal brukes til å beskrive betydning av avvik, samt årsaksforhold med håp om å forebygge nedsatt hjertehelse.
Hjertemorfologi hos laks. Mens hjerte på bilde A (fra vill-laks) og B (fra oppdrettslaks) framstår som relativt normale, vurderes hjertefasong i bilde C og D som avvikende. Prosjektet søker å finne verktøy for objektiv, kvantitativ vurdering av slike avvik. Dette skal brukes til å beskrive betydning av avvik, samt årsaksforhold med håp om å forebygge nedsatt hjertehelse.

Langsom smoltproduksjon reduserer morfologiske avvik på laksehjertet

Hvorfor har oppdrettslaksen så avvikende hjertefasong og hva er konsekvensene? Spørsmålet stilte forsker Ida Beitnes Johansen fra NMBU under Frisk Fisk-konferansen i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Hun slo fast at en økende dødelighet av laks sent i tilvekstfasen i sjø representerer et alvorlig velferdsproblem og medfører årlige økonomiske tap anslått til over 15 milliarder norske kroner.

- Plutselig stressrelatert dødelighet av fisk rett før slakt er spesielt problematisk med tanke på investeringen som allerede er lagt ned i denne fisken. Det hele har jo også et etisk side, sa Johansen.

Hun fortalte at underliggende årsaker til dødeligheten er i stor grad ukjente, men at hjertelidelser og sirkulasjonsforstyrrelser blir stadig oftere observert i forbindelse med dødelighet etter stressende intervensjoner som f.eks ikke-medikamentelle avlusinger.

Bli abonnent hos LandbasedAQ

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med LandbasedAQ.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk