Bruk av postsmolt vil være strategisk viktig for Måsøval, men økte kostnader har fått dem til å revurdere oppstart av byggingen av et anlegg på Frøya for denne typen settefisk
Bruk av postsmolt vil være strategisk viktig for Måsøval, men økte kostnader har fått dem til å revurdere oppstart av byggingen av et anlegg på Frøya for denne typen settefisk

Økte kostnader: Utsetter bygging av postsmolt-anlegg

Måsøval har bestemt seg for å utsette byggingen av et planlagt postsmolt-anlegg i Skjelvika på Frøya. Kostnadene er for store. - Vil ta et steg tilbake og se investeringen i et lengre og mer helhetlig perspektiv, sier Måsøval-direktør, Asle Rønning.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet var opprinnelig planlagt med en produksjon på 2 millioner postmolt, med snittvekt på 500 gram. Utbyggingen skulle starte i 2022, og første fisken skulle gå I sjøen fra anlegget i 2023. Capex var budsjettert til 70 millioner kroner.

I sin førstekvartalsrapport skriver selskapet at capex vil bli signifikant høyere enn forventet. Selskapet har derfor besluttet at prosjektet ikke vil starte I 2022 som planlagt.

Kostnadsøkningene kommer som følge av markedsuro knyttet til logistikkutfordringer, signifikante prisøkninger og krigen i Ukraina

Måsøval

Eier 11 matfisktillatelser direkte og fem gjennom underselskaper.

Stiftet i 1972, hovedkontor på Frøya, børsnotert på Euronext growt, søker mot notering på hovedlisten

Måsøval eier 100 % av følgende selskaper:

 • Måsøval Åsen AS. Anlegget har kapasitet til produksjon av 2,5 millioner smolt per år.
 • Måsøval Laksåvika AS. Består i dag av settefiskanlegget Laksåvika på Hitra. Anlegget har en årlig produksjonskapasitet på 2,7 millioner smolt.
 • Vartdal Fiskeoppdrett AS. Selskapet har et smolt- og postsmoltanlegg med en tillatelse på 1 200 tonn.
 • Urke Fiskeoppdrett AS. Selskapet har et smolt- og postsmoltanlegg med en tillatelse på 1 200 tonn.
 • Eidsvaag Akva AS Avlusningsenheten Luma har vært et av Måsøval sine viktigste verktøy mot lus siden 2017.
 • Stokkøy Skjell AS. Selskapet eier flere båter og er en langvarig tjenesteleverandør for Måsøval.
 • PureFarming AS. Selskapet innehar en tillatelse på 780 tonn MTB.
 • Aqua Farms Vartdal AS. Selskapet innehar fire matfisktillatelser og fire lokaliteter i Sunnmøre.
 • Western Seaproducts AS Selskapet driver et slakteri i Sunnmøre.
 • Vartdal Fryseri AS. Selskapet driver et fryseri med fokus på hvitfisk, i hovedsak torsk.
 • Måsøval har i tillegg majoritet (65%) i Pure Norwegian Seafood AS. Selskapet opererer et slakteri på Averøy og har sin egen salgsavdeling som har sitt nedslagsfelt i utlandet.

- Opprinnelsen til dette prosjektet var et gammelt anlegg med en del infrastruktur på plass som skulle gi en lav investering for bra kapasitet på postsmolt. Investeringen ble som kommunisert vesentlig dyrere enn hva vi hadde sett for oss da vi startet planleggingen. Dette har ulike årsaker blant annet, pandemi, krig og enkelte forhold ved lokaliteten som er mer krevende enn vi så for oss. Det var en grei beslutning for oss nå å ta et steg tilbake og se denne mulige investeringen i et lengre og mer helhetlig perspektiv, forteller administrerende direktør i Måsøval, Asle Rønning, i en kommentar til LandbasedAQ.

Asle Rønning er adm. dir i Måsøval Fiskeoppdrett.
Asle Rønning er adm. dir i Måsøval Fiskeoppdrett.

I sin Q1 presentasjon beskrives dette som å undersøke mulighetene for «multiple geografiske alternativer» samt å se på postmolt-situasjonen i et «lengre og bredere perspektiv».

Postsmolt i region Vest

Gjennom oppkjøpet av Vartdal i desember 2021 har nå Måsøval-gruppen to fullt operasjonelle postsmolt-fasiliteter som betjener området «Vest» - produksjonsområde 5.

- Vi har i dag i region Midt 2 fantastiske smoltanlegg, et på Hitra/Laksåvika og et i Åsen/Trondheimsfjorden. Anleggene er gjennomstrømningsanlegg som i flere tiår har levert smolt av en meget høy kvalitet til driftsenheter på sjø. Disse er en del av våre fremtidsplaner, sier Rønning. - Når investeringen på Skjelvika ble relativt høy så vil vi som et minimum vurdere mulighetene for en utvidelse av kapasitet ved eller i nærheten av våre eksisterende smoltanlegg, legger han til.

Den første gruppen med postsmolt, med en gjennomsnittsvekt på 700 gram, er nå satt ut i region vest og Selskapet forventer å produsere opp til 1200 tonn postsmolt årlig når anleggene er fullt utbygget.

- Måsøval har overskuddskapasitet på smolt de neste årene gjennom egne anlegg og gode samarbeidspartnere. Vi fikk med vesentlig postsmoltkapasitet da vi kjøpte Vartdalgruppen i 2021, slik at utsett i region vest fremover vil nesten utelukkende bli basert på postsmolt. Vi har ikke samme kapasitet i region midt og det er altså dette vi nå skal utrede i et litt bredere og lengere perspektiv enn den enkeltstående vurderingen av Skjelvika, sier Måsøval-sjefen.

Selskapet ser på postsmolt som et viktig, strategisk trekk for å øke fleksibiliteten til selskapets smolt-strategi og produksjonsplaner.

- Vi tror at postsmoltproduksjon kan redusere oppholdstid i sjø og redusere biologisk risiko. Videre tror vi også at postsmolt kan bidra til enda bedre utnyttelse av konsesjoner på sjø. Vi vil skaffe oss erfaring med dette i region Vest nå, mens vi parallelt vurderer mulige alternativer for å etablere slik kapasitet også i region Midt, sier han.