Illustrasjonsfoto av det planlagte anlegget til Gaia Salmon.

Gaia Salmon starter bygging av postsmoltanlegg

Gaia Salmon er klar til å starte byggingen på Træna på Helgeland i januar etter å ha hentet inn 392 millioner kroner. Skal levere postsmolt til offshore havbruk.

Publisert Sist oppdatert

- Med en styrket egenkapital på 392 millioner kroner er vi nå klare for å starte byggearbeidet i januar 2023, sier styreleder Roald Dolmen i Gaia Salmon Holding AS i en pressemelding.

Eierselskapet Gaia Salmon Holding AS har gjennomført kapitalinnhentingen, uten bruk av tilretteleggere, i et krevende marked.

Styreleder Roald Dolmen kunne i dag meddele at byggearbeidet vil være klart til å starte innen januar 2023.

- Vi ble noe forsinket som følge av uroen i markedet. Men vi har gjennom høsten opplevd stor interesse for vår landbaserte satsing på Træna, sier Dolmen, som viderefører sitt engasjement som største eier i Gaia Salmon også etter kapitalinnhentingen.

Gjennom selskapet Rodo Landbasert AS kontrollerer han etter emisjonen rundt 45% av Gaia Salmon, sammen med kjente havbruksinvestorer som Halle Sivertsen, Hermann Dolmen, Ivar Strand, Hermod Fledsberg og Geir Skarstad. Rodo Landbasert AS har skutt inn nye 175 millioner kroner i høstens kapitalutvidelse.

Aker blir gjennom emisjonen nest største eier i Gaia Salmon Holding AS med om lag 25 prosent, etter at Aker Capital AS går inn med 155 millioner kroner. Gaia Salmon har samtidig inngått en samarbeidsavtale med SalMar Aker Ocean AS om leveranser av postsmolt til offshore havbruk.

De øvrige 30 prosentene av aksjene i Gaia Salmon Holding AS er fordelt på en rekke mindre aksjonærer, deriblant flere fra lokalmiljøet på Træna og Helgeland.

Første byggetrinn som nå får oppstart i januar 2023, omfatter et postsmoltanlegg med en bygningsmasse på til sammen 15.000 kvadratmeter. Grunnarbeidene på industritomten på Galtneset er allerede ferdigstilt.

- Vi bygger nå et hypermoderne anlegg for produksjon av postsmolt på opptil 1 kilo, tilsvarende en årsproduksjon på 7.200 tonn. Ambisjonen er at vi skal kunne sette fisk inn i anlegget i løpet av første halvår i 2024. Vi har allerede avtaler klare på salg av denne postsmolten, sier Dolmen.