Selskapet Riverence produserer regnbueørret på land i USA. De har vært en av deltagerne i et forskningsprosjekt rundt geosmin.

Opptak av geosmin via fôr

Å gi fisk fôr med tilsatt geosmin kan være en god modell for å teste ut både sensorisk kvalitet og strategier for å fjerne geosmin.

Publisert Sist oppdatert

Forskere ved to amerikanske institusjoner samt en amerikansk produsent av regnbueørret i landbaserte systemer, har testet ut om det å gi fisk fôr med tilsatt ulike nivåer av geosmin er en effektiv metodikk for å fremskaffe ytterlige kunnskap om denne potensielle problemskaperen.

Resultatene fra førsøket er publisert i Aquaculture.

Forskerne bak

Rebecca. Dupre a, Ryan Ardoin b, Jesse Trushenski c, Chris Jackson c, Casey Grimm b, Brennan Smith b

a: Oak Ridge Institute for Science and Education, U.S. Department of Energy, 1299 Bethel Valley Rd, Oak Ridge, TN 37831-0117, USA

b: USDA-ARS-SRRC Food Processing and Sensory Quality, 1100 Allen Toussaint Blvd, New Orleans, LA 70125, USA

c: Riverence Holdings LLC, 604 W Franklin Street, Boise, ID 83702, USA

I abstactet skriver de at geosmin er en primær kilde til muddersmak i oppdrettsfisk.

Modellsystemer for geosminopptak omfatter i dag typisk eksponering for vannbåren geosmin som absorberes via gjellene.

- Forskningen gjort i dette prosjektet viser at dietteksponering kan være en alternativ rute for geosminopptak i regnbueørretfileter, skriver de.

Forsøket

Ørret (med gjennomsnittlig startvekt på 355 g) ble satt inn i firedoblede avdelinger ( N= 4 avdelinger per behandling,n = 50 fisk per avdeling) forsynt med førstegangsbruk gjennomstrømningsvann (4,5 komplette omsetninger per time).

Fisk ble fôret med dietter som inneholder 0 (kontrolldose), 0,005 (lav dose), 0,05 (middels dose) eller 0,5 (høy dose) mg geosmin/kg fôr ved 1 % kroppsvekt/dag i fire uker.

Fileter (12 fileter/diett/uke pluss 12 filetprøver før prøve) og ukentlige fôr- og vannprøver ble analysert via gasskromatografi-massespektroskopi (GC–MS) for å bestemme geosminkonsentrasjoner.

Fôringsatferd ble dokumentert daglig etter en firepunkts skala.

- Fôrets smak hindret ikke inntak av fôr med tilsatt geosmin, selv om fisken reagerte positivt på alle fôr, ble den mest aggressive fôringsatferden observert blant de som ble fôret med middels og høy dose fôr, skriver de.

Resultater

Geosmin ble effektivt tilført fileten etter en uke, og ingen signifikant tidsmessig effekt ble funnet etter fire uker.

Gjennomsnittlige geosminkonsentrasjoner økte signifikant i fileter fra lave (gjennomsnitt av 26 ng/kg geosmin) til middels (202 ng/kg) til høye (441 ng/kg) dose fôrgrupper under forsøket.

Statistiske analyser validerte denne signifikante positive effekten av dose på geosminopptak, med en estimert 166 ng/kg økning i filet-geosmin for hver log 10økning i fôrkonsentrasjon.

Vannbårne geosminnivåer umiddelbart etter fôring var betinget uavhengige av konsentrasjoner i fôr og fileter, derfor ble diettopptak bekreftet som den dominerende mekanismen for absorpsjon i det nåværende eksperimentelle systemet.

Konklusjon

- Basert på disse funnene kan fôr med tilsatt geosmin brukes til å indusere forutsigbare, repeterbare nivåer av denne bismaksforbindelsen i fileter og tjene som et modellsystem for videre undersøkelse av sensorisk kvalitet og avsmaksreduksjonsstrategier for oppdrettsfisk, skriver de.

Les den vitenskapelige artikkelen her