Illustrasjon av anlegget på Lille Indre Rosøy.
Illustrasjon av anlegget på Lille Indre Rosøy.

Gigante Salmon bygger for fullt

Et drøyt år før anlegget i Rødøy settes i drift går anleggsarbeidene for fullt, og søkelyset er nå på detaljprosjektering og kontraktsinngåelser. Det melder Gigante Salmon i forbindelse med at de slipper sin rapport for 2. kvartal.

Publisert

Selskapet fikk i sommer tillatelse til å etablere en steinfylling øst av Lille Indre Rosøy, som de forteller øker kvaliteten i prosjektet og gjør det mulig å gjenvinne energi, og å redusere utslippene utover opprinnelig plan.

I samarbeid med ekstern kompetanse er det beregnet at så mye som 30-50 % av energien som brukes i produksjonen kan gjenvinnes ved å utnytte fallhøyden på avløpsvannet.

- Dette gjør prosjektet ytterligere energiøkonomisk og bærekraftig, sier CEO Helge E. W. Albertsen i en pressemelding.

Helge E. W. Albertsen.
Helge E. W. Albertsen.

Han forteller oppdrettsanlegget i Rødøy i utgangspunktet har en svært energieffektiv utforming og teknologi, men at denne endringen skal gi et enda bedre energiregnskap, samtidig som utslippene kan reduseres.

. Vi har fått svar fra Statnett om at det er nok kapasitet i linjenettet til å dekke vårt energibehov selv uten gjenvinning, men vi ønsker å strekke oss litt ekstra. Det er ingen grunn til å bruke mer strøm enn vi må, sier Albertsen.

Til å bygge fyllingen brukes steinmasser som tas ut fra øya. Dette medfører at prosjektet ikke får inntekter fra salg av steinmasser, og heller ingen utgifter til frakt av massene bort fra øya.

De påpeker at det i byggefasen ville vært økonomisk gunstig å selge steinmassene, men mener denne løsningen skal både redusere energiforbruk og utslipp.

- Vi ønsker gode, varige og langsiktige løsninger, og da er det helt riktig å gripe muligheter som forbedrer prosjektet, sier Albertsen.

Designendringen endrer ikke framdriften i prosjektet, og har så langt ikke påvirket budsjettet.

Økonomi

Resultatet for 1. halvår preges naturlig nok av at Gigante Salmon er i en utbyggingsfase. Salgsinntektene er i likhet med 2. halvår 2021 0 MNOK. Driftskostnadene er i 2. kvartal redusert sammenlignet med tilsvarende periode i 2021, fra 1,3 MNOK (2021) til 0,8 MNOK (2022).

- Dette som følge av aktivering knyttet til utbyggingsprosjektet i Rødøy kommune. Driftsresultatet 2. kvartal er tilsvarende driftskostnadene, -0,8 MNOK.

Oppmerksomheten er nå rettet mot de siste detaljene i prosjekteringsarbeidet, og å inngå kontrakter for å sikre forutsigbarhet for det siste året med byggeaktivitet.

Kontrakter

I løpet av andre kvartal er det inngått kontrakt med Landax (Kvalitetssystem), Blue Ocean Technology (renseanlegg), Norluft (oksygenering), samt Bystøl for detaljprosjektering rørledninger.

Produksjonen i anlegget starter 2. halvår 2023, med utsett av 1,1 millioner settefisk.