F.v. prosjektmedarbeider Alexander Slotterøy og CEO Helge E. W. Albertsen fra Gigante Salmon, adm.dir. Tom Erlend Kristiansen, Nordkontakt, og konsernsjef Einar Jørgensen i Elektro-konsernet.
F.v. prosjektmedarbeider Alexander Slotterøy og CEO Helge E. W. Albertsen fra Gigante Salmon, adm.dir. Tom Erlend Kristiansen, Nordkontakt, og konsernsjef Einar Jørgensen i Elektro-konsernet.

Gigante Salmon har inngått IT- og strømkontrakt

Gigante Salmon Rødøy har signert avtale om en totalløsning på automatisering, instrumentering, IKT-/telekommunikasjon og kraftdistribusjon til anlegget som er under bygging i Rødøy kommune.

Publisert Sist oppdatert

Valget falt på Nordkontakt og Elektro Bodø.

Leveransen fra Nordkontakt og Elektro Bodø omfatter også prosjektering, installasjon, testing og igangkjøring. Arbeidet starter 1. kvartal 2023, og vil pågå til hele anlegget står ferdig 2. kvartal 2024.

Kontrakten skal ifølge Gigante Salmon ivareta en sikker og oversiktlig strømforsyning, styring og kontroll av driften av anlegget.

Nordkontakt har hovedkontor i Bodø, og deres hovedfagfelt er automasjon, digitalisering og informasjonsteknologi. Selskapet inngår i Elektro-konsernet, som også har hovedkontor i Bodø.

Gigante Salmon Rødøy bygger oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy. Anleggsarbeidene startet i september 2021. Produksjonen i anlegget starter høsten 2023, og vil pågå parallelt med arbeidet som ferdigstiller anlegget 1. halvår 2024.