Fra en av tankene til Salmon Evolution tidligere i produksjonen

Salmon Evolution melder om økt dødelighet

Publisert Sist oppdatert

Salmon Evolution planlegger å starte slakting av parti 2 på Indre Harøy i mai med hele partiet planlagt slaktet i løpet av andre kvartal.

Nå har det imidlertid oppstått utfordringer i produksjonen.

Per 29. april 2023 varierer det aggregerte dødelighetsnivået for hver batch mellom 0,3 % - 7,9 %.

- Årsaken til den økte dødeligheten er knyttet til gjellehelse, mistenkt å være forårsaket av eksterne patogener, skriver de.

Selskapet sier de nå undersøker årsaken og tar forholdsregler for å dempe situasjonen, inkludert økt UV-dosering på inntaksvann.

De forteller anlegget ellers drives under stabile forhold med relevante vannkvalitetsparametere på normale nivåer.

Sammendrag av biomassesituasjon:

· Batch 2: Dagens biomasse er beregnet til mer enn 800 tonn (LW) med en gjennomsnittsvekt på ca. 4 kg (LW). Slakting er planlagt å starte om kort tid, og hele partiet forventes å bli høstet senest i begynnelsen av juni.

· Batch 3: For tiden delt inn i to fiskegrupper med en gjennomsnittlig vekt på rundt 1,6 kg (LW). En av fiskegruppene opplever for tiden økt dødelighet.

· Batch 4: Foreløpig delt inn i to fiskegrupper. Lav akkumulert dødelighet, men på økte nivåer for den minste gruppen.

· Batch 5: Normal fôring og lav dødelighet.

Selskapet planlegger å sette inn fem partier i løpet av 2023, hvorav de to neste partiene er planlagt lagret i løpet av andre kvartal.

- Avhengig av fremtidig ytelse for de eksisterende partiene og eventuelle beslutninger om å starte tidlig høsting ved suboptimale vekter, forventet tidspunkt for fase 1 stabile produksjonsvolum kan bli forsinket fra slutten av 3. kvartal 2023 til slutten av 4. kvartal 2023.

Når det gjelder de økonomiske konsekvensene av situasjonen, forventes batch 2 fortsatt å generere betydelige inntekter ved slakt og salg. I tillegg forventes det at all slakting av fisk med suboptimale vekter også vil generere inntekter.