Havforskningsinstituttet mener det er lite kunnskap fra storskala drift om hvordan det å tilbringe settefiskfasen i RAS påvirker fisken etter at den har blitt flyttet over i sjøanlegg.
Havforskningsinstituttet mener det er lite kunnskap fra storskala drift om hvordan det å tilbringe settefiskfasen i RAS påvirker fisken etter at den har blitt flyttet over i sjøanlegg.

Kritisk til overgang fra gjennomstrømming til RAS

Havforskningsinstituttet mener overgangen fra gjennomstrømming til RAS har potensial til å endre den gode utviklingen som har vært i settefisknæringen.

Publisert Sist oppdatert

Uttalelsen kommer frem i HI sitt innspill til den kommende Stortingsmeldingen om dyrevelferd, som LandbasedAQ også tidligere har omtalt.

I innspillet tar Havforskningsinstituttet blant annet spesifikt for seg utviklingen innen landbasert oppdrett og dyrevelferden knyttet til denne produksjonen.

I Norge har det vært vanlig at settefiskanleggene har vært gjennomstrømmingsanlegg. Denne teknologien beskrives av Havforskningsinstituttet som relativt enkel og med få tekniske problemer.

- I utviklingen mot RAS-anlegg introduseres imidlertid en mye mer teknologisk og biologisk kompleks og fininnstilt teknologi som stiller mye høyere krav til både de som bygger og leverer anlegget og til de som driver det. Fisken blir også utsatt for en annen vannkjemi, høy tetthet av partikler og typisk vann med konstant relativ høy temperatur, påpeker de.

Lite kunnskap fra storskala

Havforskningsinstituttet mener det er lite kunnskap fra storskala drift om hvordan dette påvirker fisken etter at den har blitt flyttet fra settefiskanlegget og over i sjøanlegg.

- Men det er mye som kan tyde på at RAS-fisk er mindre robust, og at høy temperatur og rask vekst øker sannsynlighet for tidlig kjønnsmodning i sjøen, understreker de.

Videre påpeker Havforskningsinstituttet at oppdrett i RAS-anlegg stiller andre krav til fôret som benyttes, både fysisk kvalitet og med hensyn på sammensetning av næringsstoff.

- Overgangen fra gjennomstrømmingsanlegg til RAS-anlegg har dermed potensial til å endre den gode utviklingen som har vært i settefisknæringen generelt, heter det i høringsinnspillet.

Havforskningsinstituttet mener derfor det bør prioriteres mer forskning på dette området.

- Dårlig velferd grunnet tidlig kjønnsmodning er et problem i RAS anlegg; det trengs mer kunnskap om hvordan samspillet mellom kjønn, genetikk og fotoperiode/temperatur påvirker fiskevelferd frem til slakt under kommersielle forhold, skriver de.

Hele innspillet til Havforskningsinstituttet kan leses her.