Jan Gjerde, veterinær i Sørsmolt, under Tekset-konferansen i Trondheim.
Jan Gjerde, veterinær i Sørsmolt, under Tekset-konferansen i Trondheim.

Slår et slag for smoltens indre kvaliteter

Jan Gjerde i Sørsmolt sa tydelig fra under Tekset-konferansen at man må ta veksten til fisken i sjøfasen, og ikke i ferskvannsfasen.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag gikk startskuddet for Tekset-konferansen i Trondheim, der settefisken er i fokus. Totalt er det over 400 påmeldte til årets konferanse, og Stine Wiborg Dahle, prosjektleder for Tekset, kan fortelle til LandbasedAQ at det er mange på venteliste som ønsker å delta på konferansen, som går over to dager.

Under konferansen snakket Jan Gjerde, veterinær i Sørsmolt AS om dagens situasjon for oppdrettsfisken. Han representerer et settefiskanlegg i Kragerø-området, som ble etablert allerede i 1955. 

- Oppdrettsnæringen har den siste tiden fått betydelig negativ omtale. Jeg kan nevne utfordringer med lus, dødelighet, fiskevelferd, slakting og spesielt påkjent fisk som går til konsum. Dette ser jeg på som fryktelig alvorlig, sier han.

Det er fullt hus og venteliste for å delta på Tekset-konferansen 2024.
Det er fullt hus og venteliste for å delta på Tekset-konferansen 2024.

Liten fremgang

Gjerde påpeker at dersom man setter omdømmet i spill, er man ute på farlige veier. Han sier næringen har lovet bedringer i over 10 år, der man skal utvikle teknologiske nyvinninger, lukkede anlegg i sjøen, nedsenkbare merder, og avlsmessig fremgang. 

- Frem til nå vil jeg si at man har sett lite eller ingenting av de satsingene.

Han mener det å lage en stor smolt i ferskvannsfasen, slik mange gjør, er mot naturens gang.

- Det man skal gjøre i ferskvannsfasen, det er at man skal legge inn de gode egenskapene. Man skal ta veksten i sjøen, ikke omvendt.

Gjerde mener veksten og robustheten i sjøvannsfasen er nær forbundet med smoltens innebygde kvaliteter, som robusthet og vekstegenskap. 

Han sier Sørsmolt har satt opp noen tydelige krav i forbindelse med deres produksjon.

- Vi skal ha stor stamfisk, jeg har sagt over 10 kilo, men kanskje enda større. Stamfisken skal være gammel, minst tre år i sjøen, trekker han frem.

Jan Gjerde i Sørsmolt under Tekset-konferansen. Han er opptatt av at man skal få god tid til å bygge inn såkalte indre gode egenskaper hos smolten før den går i sjøen.
Jan Gjerde i Sørsmolt under Tekset-konferansen. Han er opptatt av at man skal få god tid til å bygge inn såkalte indre gode egenskaper hos smolten før den går i sjøen.

Velger større rognkorn

Gjerde sier selskapet også har lest gamle publikasjoner, helt tilbake fra 1940-årene, hvordan et rognkorn skal se ut, og de har benyttet de kvalitetskriteriene for rognen som blir kjøpt inn til anlegget i Kjølebrønd, utenfor Kragerø i Telemark.

- Den skal være stor og godt innfarget. I dag selges det rogn, helt ned i 4200 rognkorn per liter, og opp til nesten 7000 rognkorn per liter. Vi har valgt de større rognkornene, med et veldig godt resultat, og vi går ikke over 4500 rognkorn per liter.

Han sier de også har satt tydelige krav til smolten de produserer. Det gjelder blant annet sjøvannstoleransen og snittvekt på fisken.

- Men når det kommer til smolt og smoltkvalitet er de indre kvalitetene totalt undervurdert. Med andre ord, robust og tilvekst, sa han under Tekset-konferansen.