Fylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) opplyser at de har gitt grønt lys til fylkets første landbaserte matfiskanlegg. Her er hun avbildet inne på Havbruksstasjonen i Tromsø.
Fylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) opplyser at de har gitt grønt lys til fylkets første landbaserte matfiskanlegg. Her er hun avbildet inne på Havbruksstasjonen i Tromsø.

Grønt lys for det første landbaserte matfiskanlegget i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune gav denne uken tillatelse til landbasert anlegg for matfisk av laks med en maksimalt tillatt biomasse på 3600 tonn i Nordkapp kommune. Årlig produksjon kan dermed bli i størrelsesorden 4000 tonn.

Publisert

På nettsiden til Troms og Finnmark fylkeskommune kommer det frem at Nordkapp Laks har fått tillatelse til et landbasert matfiskanlegg.

- Dette er det første større anlegget for matfisk av laks på land som har fått tillatelse i Troms og Finnmark og vi gleder oss til Nordkapp Laks AS nå realiserer planene for anlegget, sier Karin Eriksen, fylkesråd for næring, plan og miljø i pressemeldingen.

Anlegget ble i april 2021 omsøkt til fylkeskommunen for 10 000 tonn MTB med to planlagte faser i utbygginga på land ved det gamle fergeleiet i Storbukt i Nordkapp kommune ved Honningsvåg.

Smolt til produksjonen skal kjøpes fra ekstern leverandør for så å settes inn i anlegget for videre produksjon av slakteklar laks opptil 3,8 kilo. Anlegget skal driftes med kombinasjon av RAS og gjennomstrømming, utelukkende med sjøvann. Ferskvann til produksjonen vil fremskaffes gjennom avsalting.

Selskapet har så langt ikke tatt stilling til type teknologi og tekniske løsninger ved anlegget. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har satt begrensning på produksjon til 4000 tonn laks per år og setter også krav om rensing, rensekontroll av avløpsvann og slambehandling ved anlegget.

- Jeg mener at det er positivt at anlegget vil gi grunnlag for arbeidsplasser og lokale ringvirkninger. Det er viktig at havbruksnæringen videreutvikles innenfor miljømessige og bærekraftige rammer, avslutter Eriksen.