Slik skal verdens største landbaserte matfiskanlegg for ørret på Rjukan se ut. Skisse: Hima Seafood.
Slik skal verdens største landbaserte matfiskanlegg for ørret på Rjukan se ut. Skisse: Hima Seafood.

Kjempeanlegg finansieres med 2,5 milliarder på Rjukan

Mandag startet byggingen av det som ligger an til å bli verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Publisert Sist oppdatert

Hima Seafood AS er endelig i gang med prosjektet de har jobbet med i snart 10 år. Det opplyser selskapet til rablad.no.

I 2024 skal oppdrettsanlegget være i drift med 40 ansatte og en produksjon på 150 tonn ørret i uken, rundt 8000 tonn ørret i året.

Internasjonale investorer.

Et britiskbasert og et svenskbasert bærekraftfond har gått inn i prosjektet med store summer.

- Grunnen til at de går inn er ikke minst på grunn av hvordan dyrevelferden sikres i dette anlegget. I Norge er myndighetene langt fremme når det gjelder lovverk på dyrevelferd - det er noe investorene vektlegger. Det er første gang disse fondene går inn i denne typen virksomhet, påpeker daglig leder i Hima Seafood, Sten Falkum til avisen.

Anlegget

Deler av finansieringen går til bygging av eget anlegg for smolt, renseanlegg og matfiskanlegg. Kommunen og oppdrettsselskapet skal også samarbeide om å finansiere en 11 kilometer lang rørledning ut i Tinnsjøen.

- Dagen i dag er en usedvanlig stor dag. Nå har vi lyktes fullt ut med å finansiere prosjektet. Det har tatt lang tid, men først nå var tida moden. Jeg er spesielt stolt av at vi har lykkes med å utvikle en modell – som ikke er den billigste – men den best mulige, sier Falkum til avisen.

Et biprodukt av driften er gjødsel. 30 år etter endt produksjon av kunstgjødsel på Rjukan kan tørket fiskegjødsel bli et salgsprodukt med fordelen av at det ikke inneholder saltstoffer som fra et havanlegg.

Det legges opp til et moderne RAS-anlegg. 99,3 % av vannet og de resterende 0,7 % renses også før det slippes ut. Utbyggerne garanterer også at anlegget er rømningssikret.

Samarbeidspartnere

Hima Seafood har funnet seg samarbeidspartnere i blant annet Osland Havbruk og Villa Seafood. Osland Havbruk skal sørge for rognleveranse fra Oslandsstammen mens Villa Seafood vil ha ansvaret for distribusjon og prosesseringsstategi.