Gjølanger Settefisk har vært bekymret for økte kostnader lenge. De bekymringene er ikke blitt mindre.
Gjølanger Settefisk har vært bekymret for økte kostnader lenge. De bekymringene er ikke blitt mindre.

Nedgang for Gjølanger:
– Vi er bekymret for utgiftene

Driftsresultatet til Gjølanger Settefisk ble halvert i fjor. De melder om god drift, men at de er bekymret for at alt blir dyrere.

Publisert Sist oppdatert

Gjølanger Settefisk holder til i Fjaler i Sunnfjord i Vestland fylke, og har en tillatelse til å produsere 2,4 millioner settefisk i året. Anlegget er et rent gjennomstrømningsanlegg.

Nøkkeltall Gjølanger Settefisk AS

Tall i millioner kroner 2021 2020
Omsetning3644
Driftsresultat611
Driftsmargin16 %26 %
Res.f.skatt611
EK-andel %38 %32 %

Av årsregnskapet for 2021 kan man se at omsetningen ble redusert fra 44 mill. kr i 2020 til knappe 36 mill. kr i fjor. Driftsresultatet ble samtidig redusert fra 11 mill kr. til knappe 6 mill kr.

Styremedlem Sindre Øvrebø er ikke spesielt snakkesalig når det gjelder økonomien.

- Når det gjelder regnskapene til Gjølanger Settefisk har vi ingen kommentarer, sier han.

Han forteller likevel litt om status for inneværende år. Her kommer han med en bekymring som han nok deler med flere, og som han har ytret seg om før.

- Driften går på generell basis bra, men vi antar vi på lik linje med mange andre er bekymret for økte priser på varer og tjenester, sier han.

Gjølanger Settefisk er eid 50/50 av Gjølanger Bruk (Erik Øvrebø eier 100%) og Flokenes Fiskefarm, der Eirik Øvrebø også har knappe 5 % eierskap.

Sunnfjord Storsmolt

Gjøanger Bruk har sammen med Sandnes Fiskeoppdrett, Flokenes Fiskefarm, Landøy Fiskeoppdrett gått sammen om å etablere Sunnfjord Storsmolt som har som mål å bygge et anlegg som skal produsere smolten opp til 1 kg.

I 2017 kjøpte de en eiendom i Solvika i Fjaler der de jobber mot å få bygget et nytt setttefiskanlegg.

På spørsmål om status i dette arbeidet sier Sindre Øvrebø at Sunnfjord Storsmolt sitt overordnede mål er å bygge et postsmoltanlegg, men at de er prisgitt andre for å få det til.

- Her er vi avhengig av å få vedtatt en arealdelsplan som kommunen holder på med, deretter må vi selv regulere. Vi har ikke tidsfestet byggestart e.l da vi er avhengig av faktorer vi ikke har kontroll på, sier han.