Bildet viser maskinene som kjønnssorterer i bruk hos Mowi.
Bildet viser maskinene som kjønnssorterer i bruk hos Mowi.

- Først i verden med patent på automatisk kjønnssortering av oppdrettsfisk

Stjørdalsbedriften GreenFox Marine har fått godkjent sin norske patentsøknad for automatisk kjønnssortering av oppdrettsfisk. De forteller dette er første patentet av en slik maskin.

Publisert Sist oppdatert

 Løsningen skal ifølge selskapet gi fisken bedre vilkår for økt velferd og vekst.

— Automatisk kjønnssortering av laksesmolt bidrar til å løse en av næringens største utfordringer med høy dødelighet i sjøfasen, samt at det bidrar til økt produktivitet, sier Erling Aspen, daglig leder i GreenFox Marine.

— At kjernefunksjonen i teknologien vår nå er patentert gir oss også en ekstra trygghet i det videre arbeidet, som er rettet mot ytterligere industrialisering og kommersialisering av løsningen, sier han videre.

Kjønnssorteringsmaskin
Halvard Andresen t.h (opprinnelig grunder av Maskon) og CEO Erling Aspen.

- Hvorfor bør fisken kjønnssorteres?

Fordelene med kjønnssortering er ifølge Aspen mange, både for fisken og for oppdretterne.

— Fisk i kjønnsseparerte merder vokser raskere, har lavere dødelighet og mindre sår. Samtidig kan røkter optimalisere produksjonen for hvert kjønn gjennom differensiert slaktetidspunkt, lysstyring, lokalisering, og andre slike tiltak.

— Man vil også kunne redusere tiden fisken tilbringer i sjøen, som igjen vil ha positive effekter med mindre lus på fisken. En mer uniform størrelse på fisken vil også forenkle produksjonen, på settefiskanlegget, i merden og på slakteriet, forklarer Aspen.

Slik virker maskinen

GreenFox sin nå patenterte maskin er en automatisert løsning for kjønnssortering av fisk ved hjelp av ultralyd og kunstig intelligens (KI).

Selskapet har i dag frittstående maskiner som sorterer opp mot 3500 fisk i timen. Samtidig jobbes det med nye maskinløsninger, hvor hastigheten kan nærme seg 40 000 fisk i timen. Maskinen operer med en nøyaktighet fra 97 % til 99 %, forteller de.

Alternativet til automatiske sorteringer i dag manuell sortering med håndholdt ultralyd, som ifølge GreenFox er betraktelig mer tidkrevende og har lavere treffsikkerhet.

Maskinen fungerer ved at:

1. Bedøvet fisk mates inn i maskinen, hvor den føres automatisk over en ultralydprobe.

2. Maskinen bruker 16 høyoppløselige ultralydbilder av fisken, som sendes videre til GreenFox sin KI-modell.

3. KI-modellen bruker 0,03 sekunder på å analysere bildene og avgjøre om fisken er han- eller hunkjønn.

4. Fisken sorteres i riktig kar.

Detalj fra maskinen som kjønnssorterer.
Detalj fra maskinen som kjønnssorterer.

Brukes allerede 

Løsningen brukes i dag for både stamfisk og settefisk.

Flere av de største oppdrettsselskapene i Norge har allerede tatt løsningen i bruk. Bare siden juni i år har GreenFox sortert nesten 2 millioner laksesmolt, for blant andre Aquagen, Mowi, SalMar, Benchmark Genetics og Måsøval.

Selskapet har også solgt maskiner i både Skottland og på Færøyene, samt får henvendelser fra en rekke andre land. Det har vært spesielt stor interesse fra det Chilenske markedet, som i dag kjønnssorterer over 50 % av all oppdrettslaks manuelt, som vil si mer enn 100 millioner fisk i året.

Ti nye maskiner er under produksjon i produksjonslokalene på Stjørdal, hvorav seks skal rett ut til kunder.
Ti nye maskiner er under produksjon i produksjonslokalene på Stjørdal, hvorav seks skal rett ut til kunder.

Undersøker avvik på hjerte og nyrer

Løsningen skal også integreres i vaksinemaskiner, slik at fisken kjønnssorteres samtidig som den vaksineres.

Aspen forteller at de er i gang med flere prosjekter som vi tilføre maskinen ytterligere funksjoner.

— Samtidig som fisken kjønnssorteres ønsker vi å gi fisken en helseindeks, som sier noe om fiskens robusthet og evne til å overleve et liv i sjøen. Det vil vi gjøre ved å undersøke avvik på hjerte, lever og nyrer, med ultralyd.

— Vi er allerede skrevet inn i et prosjekt som omhandler hjertet, og har startet arbeidet med kunne avdekke nefrokalsinose (nyresykdom) på et tidlig tidspunkt. Nefrokalsinose er en av de største årsakene til fiskedød hos settefisk og i sjøfasen, sier han.

Starter prosjekt for kjønnssortering av torsk

På sikt vil GreenFox også tilpasse maskinen til flere fiskearter.

En undersøkelse gjennomført på vegne av GreenFox avslørte hele 16 arter på verdensbasis som er egnet for oppdrett, og vil ha stor nytte av kjønnssortering med bruk av ultralyd.

— Næringen har allerede etterspurt kjønnssortering av en rekke fiskearter, slik som ørret, stør og abbor. I første omgang er vi i startfasen på et prosjekt med Norcod, for kjønnssortering av torsk, avslutter Aspen.