Likviditet planlagt til utvikling av landbasert oppdrett forsvinner, mener Bjørn Bakkevig i OFS Måløy.

Mener «lakseskatten» også vil påvirke investeringer i landbasert oppdrett

Økonom Bjørn Bakkevig i OFS Måløy AS mener grunnrenteskatten på kort og mellomlang sikt også vil ramme investeringer på land som postsmolt-anlegg.

Selv om den foreslåtte grunnrenteskatten ikke rammer oppdrett på land direkte mener Bjørn Bakkevig i OFS Måløy AS at skatten også vil ramme deler av landbasert oppdrett som en følge av at investeringsbudsjettene i de etablerte havbruksselskapene krymper.

I en sak i Fjordenes Tidende sier han at den største effekten nok er at skatten tar vekk fri likviditet i havbruksnæringen.

- En del av denne likviditeten var planlagt brukt på utvikling av landbasert oppdrett som postsmoltproduksjon. Derfor har det i lys av en kommende grunnrenteskatt også kommet avlysninger av mange landbaserte oppdrettsprosjekter, sier Bakkevig til avisen.

Han mener likevel at skatten i et lengre bilde helt klar er positiv for landbasert oppdrett, og spesielt anlegg som er i produksjon.