Årsregnskap

Daglig leder Ronny André Slotterøy i Grytåga Settefisk
Daglig leder Ronny André Slotterøy i Grytåga Settefisk

- Gode overskudd kommer ikke av seg selv

Grytåga Settefisk sitter igjen med et overskudd på over 19 millioner etter 2021. Daglig leder trekker frem en dyktig stab og god planlegging som nøkkelfaktorer for suksessen.

Grytåga Settefisk driver settefiskanlegg for laks i Vefsn kommune.

Tall som LandbasedAQ har hentet inn, viser at selskapet hadde en omsetning på 104 millioner kroner i 2021, mot 98 millioner kroner i 2020. Årsresultatet for 2021 endte på 19 millioner, noe som er litt lavere enn resultatet deres i 2020 på 21,7 millioner kroner.

Nøkkeltall Grytåga Settefisk AS

Tall i millioner kroner 2021 2020
Omsetning10498
Driftsresultat2529
Driftsmargin24 %30 %
Res.f.skatt2528
EK-andel %51 %43 %

Godt overskudd - tar utbytte

Ronny Slotterøy, daglig leder i Grytåga Settefisk forteller til LandbasedAQ at han er fornøyd med resultatet for 2021.

- Med tanke på at også 2021 var et utfordrende år med restriksjoner ved sykdom og nye måter å tenke logistikk på, så synes jeg vi absolutt leverer til bestått.

Med et overskudd på over 19 millioner, er det også satt av 11,5 millioner til utbytte. Slotterøy poengterer at gode overskudd ikke kommer av seg selv.

- En stab som står på sent og tidlig for at alt skal gå som planlagt er viktig. God planlegging og dialog med kunder og leverandører har også gjort sitt for at man kan styre produksjonen på en optimal måte for Grytåga settefisk.

Stopp i produksjonen

Totalt har de som jobber hos Grytåga Settefisk omtrent 80-års erfaring internt på anlegget. God kjennskap til anlegget og det å være kreativ på problemløsning påpeker Slotterøy er svært viktig for å holde hjulene i gang. Nye investeringer blir det også rom for i 2022.

- Dette vil bli et litt spesielt år da vi har en stopp i produksjonen grunnen revisjon av vannveien ned til anlegget. Dette gir rom for en del forbedringer og renoveringer på både det elektriske og vannveier som man ikke får gjort under full drift. Vi ser frem til å legge inn ny rogn og dra i gang produksjonen på sensommeren, trekker daglig leder frem frem.

Han kan fortelle at 2022 så langt har gått helt etter planen og i henhold til budsjett. Grunnet stoppen vil ikke produksjonen deres bli like stor i år, men selskapet forventer likevel et greit resultat for året.

Vil ha større smolt

- Hvordan går produksjonen da? Har det vært noen biologiske utfordringer?

- All biologisk produksjon har jo sine utfordringer, men vi ser likevel dette som muligheter til forbedring slik at vi kan fortsette å levere en smolt som er ettertraktet i markedet. Det stiles jo strenge krav til produksjonen både fra myndigheter og sertifiseringssystem som Global Gap, som vi er sertifisert med, og dette er jo med på å holde standarden oppe.

Slotterøy forteller at det stadig er ønsker fra kundene om større og mer robust smolt og dette er noe selskapet jobber med ut i fra de forutsetningen de har i anlegget.

- Vi jobber også godt sammen med våre fôrleverandører og rognleverandør slik at vi har god genetikk og et godt tilpasset fôr å tilby fisken, forteller han avslutningsvis.