Laksesmolt i resirkulert sjøvann reagerer fort og kraftig på gassen H2S.
Laksesmolt i resirkulert sjøvann reagerer fort og kraftig på gassen H2S.

Følsom nese for giftig gass

For laks er gassen hydrogensulfid (H2S) en akutt dødelig fare i anlegg med resirkulert sjøvann. Nå har forskerne funnet hvor følsom fisken faktisk er for gassen.

Publisert Sist oppdatert

I oppdrettsanlegg på land lever laksen først i ferskvann til den blir smolt. Når den er smoltifisert, oppdrettes den videre i sjøvann. Når dette sjøvannet resirkuleres i et lukket anlegg på land, passerer vannet et biofilter hvor vannet renses. Men i biofilteret kan det hurtig dannes så mye H2S-gass at fisken dør.

Det er først de siste årene at produksjon av større laks i landbaserte anlegg har vokst fram, og H2S har blitt et viktig forskningstema. Det har vært lite kunnskap om hvorfor gassen dannes, og nesten ingen kunnskap om hva den gjør med fisken. Nå begynner brikkene å falle på plass.

Carlo C. Lazado i Nofima har ledet et prosjekt hvor forskerne har utsatt laks for kortvarig og langvarig H2S i vannet. Dosene fisken ble utsatt for, var henholdsvis 0, 1 og 5 mg H2S/l vann. Fisken som ble eksponert i kun en time, ble analysert etter 24 timer. Fisken som ble kronisk eksponert for H2S i fire uker, ble analysert etter 0, 2 og 4 uker.

Bli abonnent hos LandbasedAQ

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med LandbasedAQ.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk