Hardingsmolt sitt settefiskanlegg i Tørvikbygd i Hordaland. Foto: Hardingsmolt.
Hardingsmolt sitt settefiskanlegg i Tørvikbygd i Hordaland. Foto: Hardingsmolt.

Røde tall for Hardingsmolt

Biologiske og tekniske utfordringer førte til at settefiskselskapet fikk et underskudd på nær 18 millioner kroner.

Publisert

Hardingsmolt driver produksjon av settefisk av laks, og selskapet er lokalisert i Tørvikbygd i Kvam kommune og ved Koløyholmen i Fitjar kommune.

Selskapet har langsiktige leveringsavtaler med eierselskapene Kobbevik og Furuholmen Oppdrett og Fremskridt Laks.

Biologiske utfordringer

Hardingsmolt

Tall i millioner kroner20212020
Omsetning98160
Driftsresultat-1628
Driftsmargin-16,8%17,5%
Res.f.skatt-22,921,7
EK-andel %26%33,7%

Nøkkeltall for 2021 og 2020.

Tall LandbasedAQ har hentet ut, viser at Hardingsmolt i 2021 omsatte for 98 millioner kroner, noe som er 62 millioner mindre enn i 2020.

Årsresultatet til selskapet er 17,9 millioner kroner i minus, mot et overskudd på 16,8 millioner kroner året før.

- I 2021 oppnådde vi ikke vår målsetning om akseptable driftsresultat grunnet tekniske og biologiske utfordringer i produksjonen ved anlegget i Tørvikbygd, skriver selskapet.

Videre mener de å ha identifisert årsakene, og tiltak som oppgradering av teknisk design og omfattende vedlikehold av biologiske prosesser skal være iverksatt for å forebygge for tilsvarende hendelser.

- Arbeidet foregår parallelt med produksjonen, og vil vare ut første halvår 2022. Hardingsmolt forventer da å oppnå normal produksjonskapasitet i Tørvikbygd.

Venter økt produksjon

Avdelingen til Hardingsmolt ved Koløyholmen ble i 2021 utvidet med to produksjonsenheter høsten 2021 og er forventet å gi økt produksjon for selskapet i 2022.

- Fra og med andre halvår 2022 forventer vi å oppnå styrets målsetting om akseptable driftsresultat, heter det i årsberetningen.

Det er 26 ansatte i selskapet.