Sjømatdagene dag 2: Håkon Andre Berg, administrerende direktør i Salmon Evolution sammen med Inge Berg, admin dir og eier av Nordlaks konsernet og Roger Hofseth, konsernsjef i Hofseth International AS. Skjermdump fra Sjømatdagene sin sending.
Sjømatdagene dag 2: Håkon Andre Berg, administrerende direktør i Salmon Evolution sammen med Inge Berg, admin dir og eier av Nordlaks konsernet og Roger Hofseth, konsernsjef i Hofseth International AS. Skjermdump fra Sjømatdagene sin sending.

Det er nok plass til både landbasert matfiskproduksjon, lukkede anlegg og tradisjonelt oppdrett

Under Sjømatdagene konkluderer Inge Berg, Roger Hofseth og Håkon Andre Berg at det er nok plass til både tradisjonelt oppdrett, lukkede anlegg i sjø og matfiskanlegg på land. De påpeker likevel at regelverket for oppdrett må bli bedre skal man få vekst, og at myndighetene må legge mer til rette for det. 

Publisert

På Sjømatdagene sin digitale konferanse som spenner over tre dager, var første tema på dag to teknologi, transport og trender, og spørsmålet var hvor skal fremtidens laks produseres – På land, til havs, eller i våre fjorder?

Inge Berg, eier og admin dir i Nordlaks sier at han hadde aldri trodd for 20 år siden at selskapet og havbruksnæringen generelt er der man er nå med tanke på teknologiutvikling. 

- Næringen om 20 år frem i tid vil også være helt annerledes enn hva den er i dag, og man vil nok drive oppdrett på en helt annen måte. Det er det ingen tvil om, sa han. 

Flere store fordeler med Havfarmen

Nordlaks-konsernet har vært en av de første oppdrettsselskapene som har realisert deres utviklingskonsept Havfarmen, og har nå drevet oppdrett i sjø en del måneder siden de i fjor startet opp.  

- Å få laksen ut av fjordene i åpne farvann og inn i Havfarmen skaper mer areal for produksjonen vår. Når det er sagt gjør vi også mange tradisjonelle ting på Havfarmen, men det er en kraftig forbedring, selv om grunnfilosofien er mye den samme som vi har utviklet de siste 20-30 årene. 

- Det beste med Havfarmen er at man kommer ut i et sjøareal som har mye bedre represienter. Man får også tilgang på et mye større areal med at man har en konstruksjon som tåler signifikant bølgemeter på over ti meter, sett mot tradisjonell oppdrett som tåler rundt fire meter. 

- Man får også en større avstand mellom anleggene. Det er mange slike elementer som er positive. Man ser at det er en betydelig industriell utvikling og som en stålkonstruksjon som Havfarmen er, gir det jo oss en anledning til å ha ting om bord som man ikke kan ha på tradisjonelle plastmerder. På Havfarmen har vi en veldig god kontroll på oksygen og vannkvalitet, som vi ikke hadde på samme måte før, fortalte Berg. 

Les flere Kyst.no saker om Havfarmen her. 

- Mange utfordringer løses automatisk ved å ta fisken på land

Håkon Andre Berg, administrerende direktør i Salmon Evolution står for en helt annen måte å drive oppdrett på ved å ta laksen på land i hele livsløpet. Det landbaserte matfiskanlegget deres er nå under bygging på Indre Harøy i Romsdal. Anlegget skal benytte gjenbruksteknologi det får en kapasitet på 36 000 tonn.

Under livesendingen til Sjømatdagene fortalte Salmon Evolution-sjefen at de opplever stor interesse for matfiskproduksjon på land fra mange hold.

- Mange av de store utfordringene i tradisjonell oppdrett løses automatisk ved å ta fisken på land. Det at man bruker vannkraft som energikilde, og samtidig bygger en sterk og bærekraftig historie rundt produktet, gjør at laks på land er en av løsningene, men vi er ikke den eneste løsningen. 

Han mener norsk laks skal produseres både på land som de satser på, men også i fjordene. 

- Når det gjelder hvor langt vi har kommet med laks på land, så har vi jo allerede kommet et godt stykke på vei med smoltproduksjonen de siste ti årene. De siste fem årene har det kommet en del initiativ knyttet til å produsere laks på land med ulike teknologiske løsninger. 

- Selv om landbasert matfiskproduksjon er nytt, mener vi det er en naturlig videreføring av den kunnskapen og metodikken som den eksisterende sjøbaserte havbruksnæringen har utviklet de siste 40-50 årene, legger han til. 

- Jag etter større volum

Administrerende direktør Roger Hofseth i Hofseth Aqua holder seg til den tradisjonelle merdbaserte oppdrettsmetoden i fjordene, men påpeker at de vil gjøre mye fremover med tanke på økt smoltstørrelse og korte ned tiden fisken er i sjø. 

​- Jeg startet med foredling av fisk og brenner virkelig for å utnytte alt av fisken i Norge. I 2016 tok vi sjansen og fikk kjøpt et oppdrettsselskap og kunne starte opp med oppdrett. Vi ser for oss å øke produksjonen på lik linje som mange andre oppdrettsselskap og vil gjøre det i fjordene, men har ambisjoner om å få smolten større på land.

- Det er alltid et jag etter å få større volum, sier Hofseth. 

- Er komplementerende

De andre “konkurrerende metodene” som skal produsere laks på land og i lukkede anlegg i sjø, mener Hofseth er komplementerende og ikke konkurrerende. 

- Vi må bruke de naturgitte fordelene man har i Norge om det er i havet eller i fjordene. Det er på sikt et stort potensial i å utnytte mer volum i fjordene ved bruk av lukkede systemer i sjø. Alt kan leve i kombinasjon med hverandre, sier han. 

At man ikke betaler for tillatelsene på land, mener han gjør at det blir en naturlig måte å få vekst på.

- Landbaserte anlegg hadde ikke kunnet bli bygget i dag hadde det ikke vært for at verdiene på tillatelsene i sjø er såpass høye. Jeg oppfordrer myndighetene til å frigi mer på systemene som kan gi mer vekst. Ser man på markedet nå, er det på tross av koronapandemien en stor etterspørsel etter norsk laks, og dette vil bare øke. At lakseprisene holder seg så bra som de gjør, viser bare at det er et vanvittig marked for norsk laks. Den nedsatte prisen på laksen som er nå, åpner opp for nye forbrukere av laks hver eneste dag, sier Hofseth som påpeker at det er rom for alle produksjonsmetoder.  

Inge Berg påpeker at deres konsept er å produsere vesentlig større fisk en det man har satt ut i fjordene tidligere.  

- Det er både en fordel biologisk, men ikke minst så reduserer man produksjonstiden i sjø og man får utnyttet sjøarealene mye bedre. Det er klart at fisken som bør være 1-1,5 kilo som settes ut i åpent farvann kan med fordel ha vært produsert i lukkede systemer inne i fjordene. Så her er vi åpne for alt, og ser store synergieffekter ved å utvikle begge deler, sier Berg.

Nærmest ubegrenset hvor mye laks man kan produsere

Etter Bergs syn sier han at så lenge man ser markedspotensiale for norsk laks er det nærmest ubegrenset hvor mye laks man kan produsere.

- Man har jo hatt en slags visjon om en femdobling av lakseproduksjonen, og det kan jo høres både litt fjernt og voldsomt ut. Men ser man på markedspotensialet, er alle enige i at en femdobling ikke vil nødvendigvis kollapse markedene, påpeker Inge Berg. 

Håkon Andre Berg i Salmon Evolution sier seg enig med Berg, og mener det er en stor global etterspørsel etter norsk laks som vokser betydelig år for år.

- Å fortsette den globale lederposisjonen som Norge har ved betydelig økt volum er vi ganske trygg på. På mange måter er Salmon Evolution, Nordlaks og Hofseth Aqua konkurrenter, men samtidig er man med på i fellesskap å bevare frontlederposisjonen for norsk laks i det globale markedet. 

Flere vil mislykkes også

Inge Berg skyter inn at det er mange ulike oppdrettskonsepter på gang. 

- Jeg tror at flere av prosjektene vil realiseres, men mange vil nok mislykkes også. Skal man kunne videreutvikle denne næringen må man få myndighetskrav og det må gis vilje til å benytte seg av den kompetansen Norge sitter på.

- Mye av det man har gjort offshore på oppdrettssiden er jo kompetanse fra olje og gass-sektoren som man har fått implementert og ved at man får nå mye kompetanse på landbasert anlegg, lukkede anlegg i sjø og offshore oppdrett, da må myndighetene følge opp med de rette rammevillkårene for å gjøre det lønnsomt å investere i denne type teknologi, sier Berg, som påpeker at ellers kommer man ikke noe videre.

Nordlaks-sjefen mener det er veldig krevende med det regelverket som er i dag.

- Det er lite vilje til å øke norsk lakseproduksjon. Man må legge til rette for vekst uten at selskapenes egenkapital forsvinner totalt. Pengene bør gå til de fysiske investeringene og ikke til tillatelsene. Veldig mye av veksten fremover er opp til myndighetene, fastslår Berg avslutningsvis. 

Konklusjonen til både Roger Hofseth, Inge Berg og Håkon Andre Berg er at det er nok plass til både landbasert matfiskproduksjon, lukkede anlegg og tradisjonell oppdrett, men myndighetene må tilrettelegge for oppdrettsnæringen mer for økt vekst. 

Les også: - 2021 kommer til å bli bra for lakseoppdretterne