Stryking av stamtorsk hos Havlandet Norcod.
Stryking av stamtorsk hos Havlandet Norcod.

Starter andre produksjon av torskeyngel

Denne uken startet Havlandet Norcod sin andre produksjon i verdens største yngelanlegg for torsk.

Publisert Sist oppdatert

De ansatte på Gadholmen tar nå opp fiskene og stryker dem for å få ut egg og melke. Dette blandes sammen og legges i klekkeriet, hvor de etter noen uker klekker og kommer ut som larver. Torsken er hele 1200 ganger mindre enn laksen når den kommer ut av egget sitt og dermed skal alt fungere fra første sekund for å få et godt resultat. I anlegget produseres og levende fôr til larvene som klekkes.

Det nye anlegget gir mulighet til å produsere torskeyngel flere ganger per år, noe som er viktig for torskenæringen som nå vokser frem.

- Kapasiteten på anlegget er stor nok til å levere til langt flere kunder i årene som kommer. Ved å styre lys og varme, kan vi med høy presisjon avgjøre hvilken dag eggene er klare til å bli befruktet, sier konstituerende viseadministrerende direktør, Beate Grønnevik i en pressemelding.

- Totalt skal vi produsere i overkant av 7 millioner torskeyngel som skal leveres til påvekstanlegg rundt om i Norge i løpet av juli. Der skal de bo til de er store nok til å settes i sjø. Når de er voksne vil de bli om til rundt 140 millioner torskemåltider rundt om i verden, avslutter hun.

Foto: Eivind Hauge/ Havlandet Norcod
Foto: Eivind Hauge/ Havlandet Norcod
Foto: Eivind Hauge/ Havlandet Norcod
Foto: Eivind Hauge/ Havlandet Norcod
Foto: Eivind Hauge/ Havlandet Norcod
Foto: Eivind Hauge/ Havlandet Norcod
Foto: Eivind Hauge/ Havlandet Norcod
Foto: Eivind Hauge/ Havlandet Norcod
Foto: Eivind Hauge/ Havlandet Norcod
Foto: Eivind Hauge/ Havlandet Norcod
Halvard Hovland i torskeklekkeriet.
Foto: Eivind Hauge/ Havlandet Norcod
Millioner av befruktede torskeegg
Foto: Eivind Hauge/ Havlandet Norcod